Auto Scale Design

 10/05/2018  07/04/2019

Hỗ trợ bạn Dễ Dàng Tự Động Tạo Hàng Trăm Ngàn Thiết Kết Từ Bản Thiết Kế .PSD Của Bạn Chỉ Với Vài Cú Click Chuột



Phần mềm có thể hỗ trợ bạn mở rộng 1 cách tự động hàng loạt thiết kế!

THAO TÁC THỰC SỰ RẤT ĐƠN GIẢN

1. Thiết kế/ thuê thiết kế có khả năng mở rộng .PSD

2. Mở tập tin .PSD với Auto Scale Design

3. Mở các dữ liệu nội dung có thể mở rộng: TÊN, TUỔI, NGHỀ NGHỆP, THÁNG...

4. Tự động xuất hàng ngàn thiết kế .PNG theo thông số tùy chỉnh từ thiết kế gốc .PSD (size, DPI...)

5. BONUS công cụ xử lý dữ liệu Data Editor

VIDEO DEMO MỞ RỘNG THIẾT KẾ ÁO THUN LIÊN QUAN TÊN NGÀNH NGHỀ

VIDEO DEMO MỞ RỘNG THIẾT KẾ ÁO THUN LIÊN QUAN TỚI TÊN RIÊNG

VIDEO DEMO MỞ RỘNG THIẾT KẾ ÁO THUN LIÊN QUAN TỚI TÊN THÁNG

VIDEO DEMO MỞ RỘNG THIẾT KẾ ÁO THUN LIÊN QUAN TỚI TUỔI

ĐỊNH NGHĨA MULTIPLE PATTERNs TRÊN THIẾT KẾ .PSD & DỮ LIỆU TEXT

Ví dụ data text đầu vào I'M AN_AUGUST => vị trí 0 là I'M AN và 1 là AUGUST
Mỗi thành phần dữ liệu có thể scale cách nhau bởi dấu _
Ứng với pattern đặt tên [data-0] = I'M AN và [data-1] = AUGUST
=> Trên thiết kế PSD có thể SCALE: layer text thay thế cho vị trí 0 sẽ nằm trên layer text được thay thế cho vị trí 1.

Lưu ý: dựa trên ví dụ bạn có thể thiết kế các nhiều pattern thay thế trên thiết kế của mình và không bị giới hạn!

Ví dụ:
Với thiết kế có 3 patterns có thể thay thế sẽ cần định nghĩa dữ liệu text như sau!
DataText1_DataText2_DataText3

=> Trên bản thiết kế bạn cần có ít nhất 3 layers text để xác nhận dữ liệu được thay thế!

Với thiết kế có 3 patterns có thể thay thế sẽ cần định nghĩa dữ liệu text như sau!
DataText1_DataText2_DataText3_DataText4

=> Trên bản thiết kế bạn cần có ít nhất 4 layers text để xác nhận dữ liệu được thay thế!

VIDEO DEMO MÔ TẢ TÍNH NĂNG SCALEDESIGN & ĐỊNH NGHĨA DATA TEXT EDITOR XỬ LÝ DỮ LIỆU

(Video chia sẻ tính năng ScaleDesign)

(Video chia sẻ cách định nghĩa các dữ liệu data_text đầu vào)

 

MUA NGAY CHỈ 400,000vnđ/ 3 THÁNG