Giới thiệu dịch vụ cung ứng dữ liệu mã giảm giá PolyXGO Coupons

 15/08/2017  22/10/2018

Giới thiệu dịch vụ cung ứng dữ liệu mã giảm giá - PolyXGO coupons service

Dịch vụ đã ngừng cung cấp! Mọi người sử dụng plugin thì tự nhập và quản lý các thông tin Mã Giảm Giá của mình nhé!

Đây là dịch vụ PolyXGO phát triển với mục đích tổn hợp danh sách dữ liệu tin khuyến mãi, mã giảm giá từ các đơn vị thương mại điện tử bán hàng trực tuyến tại Việt Nam.

Hiện tại ứng dụng sẽ phục vụ cung ứng dữ liệu cho các website trên hệ thống PolyXGO. Ngoài ra cũng hỗ trợ mở full cổng APIs miễn phí cho các cá nhân muốn sử dụng dữ liệu phát triển website có thành phần cung cấp thông tin mã giảm giá, khuyến mãi tới người dùng (xem thêm APIs)

Ở phiên bản hiện tại PolyXGO sẽ hỗ trợ đồng bộ dữ liệu cho các hệ thống site tham gia tiếp thị liên kết tại Việt Nam + plugin PolyXGO Coupons. Để sử dụng tài nguyên dịch vụ, bạn cần đăng ký tài khoản để được cấp ACCESS TOKEN tại đây.
Sau đó nếu hệ thống không sử dụng plugin PolyXGO Coupons thì bạn cần tham khảo tài liệu tích hợp service tại hướng dẫn mô tả APIs PolyXGO Coupons.
Lưu ý: chính sách sử dụng dịch vụ cung ứng dữ liệu mã giảm giá, khuyến mãi bạn cần tham khảo tại đây.

P.s: Bản mở rộng định hướng sẽ tổng hợp luôn dữ liệu ở các site như Amazon, AliExpress, ClickBank, Ebay... và các website tương tự có phần mã giảm giá/ tin khuyến mãi.

Khi nào bạn cần ứng dụng này?

Bạn có quá nhiều hệ thống site tham gia tiếp thị liên kết (Affiliate) và bạn cần quản lý tốt các nội dung có phần mã giảm giá, tin khuyến mãi. Service này hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề đó.

Bạn mất quá nhiều thời gian để quản lý (thêm, sửa, xoá) các mã giảm giá trên nội dung các website. Bạn sẽ nói bạn đủ kiên nhẫn để làm việc đó nhưng nếu có hàng trăm mã, tin khuyến mãi ở hàng trăm nội dung bạn đã đăng tải thì đây là việc kém khả thi và khó quản lý triệt để. Service này hỗ trợ bạn giải quyết vấn đề đó.