Giới thiệu PolyXGO Tshirts Service

 17/08/2017  20/11/2017

PolyXGO Tshirts service là dịch vụ cung ứng dữ liệu thông tin sản phẩm áo thun tại các nền tảng bán áo thun trực tuyến (hỗ trợ affiliate/ không).

Lưu ý: hiện tại dịch vụ sẽ phát triển hỗ trợ dữ liệu các sản phẩm có tại Sunfrog.com đáp ứng như cầu sử dụng plugin PolyXGO Tshirts (tải tại đây). Các nền tảng bán áo phổ biến khác như Teezily, TSPring, TeeChip,... sẽ dần được cập nhật trong tương lai.

Sunfrog Crawler by niche (keywords)/ categories

Hiện tại PolyXGO Tshirts service hoạt động hỗ trợ 2 ứng dụng

1. Plugin PolyXGO Tshirts. -> Hỗ trợ WordPress site.
2. Phần mềm tự động đồng bộ dữ liệu áo từ các nền tảng PolyXGO Tshirts - Crawler v6.8.0.0(bản miễn phí tải tại đây)
---> Hỗ trợ lấy dữ liệu trả về dạng JSON. Bạn có thể dùng dữ liệu này cho plugin PolyXGO Tshirts (import) hoặc import và hệ thống site khác.
---> Hỗ trợ lấy dữ liệu theo danh mục sản phẩm có trên các nền tảng (hiện tại hỗ trợ Sunfrog).
---> Hỗ trợ lấy dữ liệu theo từ khoá, danh sách từ khoá tuỳ theo nhu cầu niche mà bạn đang bán áo.
---> Hỗ trợ các extension mở rộng chức năng. Ví dụ extension tặng kèm theo hiện tại ExportDataByFormat v1.0 mở rộng hỗ trợ trích xuất dữ liệu ra định dạng csv, txt để dùng cho các ứng dụng khác (ví dụ ứng dụng tự động post dữ liệu áo lên Pinterest, facebook, google+...). Các bản mở rộng này luôn được hỗ trợ tuỳ theo yêu cầu của cộng đồng sử dụng.
---> Hỗ trợ post dữ liệu lên WordPress site qua APIs hỗ trợ bởi WordPress.org.
Lưu ý: thông tin hỗ trợ các website phát triển riêng bạn có thể liên hệ với mình và thoả thuận tích hợp.

Đối với các hệ thống khác

Bạn có thể sử dụng nhánh API tích hợp nếu sử dụng hệ thống website khác WordPress hoặc viết plugin của riêng mình. Đối với các trường hợp tích hợp theo nhu cầu riêng vui lòng contact mình tại PolyXGO (vui lòng add friend với mình trước nhé)