Sunfrog Crawler Full Information

 01/04/2018  25/11/2018

Sunfrog Crawler full information

Video hướng dẫn & cài đặt

>> Download Sunfrog Crawler Full Information (bản dùng thử đầy đủ tính năng 7 ngày)

Ứng dụng hỗ trợ lấy đầy đủ thông tin áo từ Sunfrog so với bản Sunfrog crawler trước đây. Phù hợp với các bạn đang bán áo theo mô hình fulfillment tại Sunfrog (tương lai là Teezily Plus cũng như các đơn vị hỗ trợ fulfillment, thậm chí dropshipping).

Xem thêm: Những ưu điểm khi bán áo theo hình thức fulfillment.
Site demo dữ liệu sử dụng từ tool: TheLovesOf.com

Chức năng chính của ứng dụng sẽ hỗ trợ người dùng bán áo tại Sunfrog theo dạng:
Fulfillment - tham khảo thêm mô hình này tại Sunfrog Fulfillment và Quy trình hoạt động.
- Affiliate (sellers) - mô hình tiếp thị liên kết, bạn tham khảo tại Affiliate Marketing. Bạn lấy các sản phẩm từ các nhà thiết kế tại Sunfrog hoặc của bạn -> kiếm khách hàng (chạy quảng cáo/ free traffics...) -> mỗi áo bán được hợp lệ qua cookie tài khoản của bạn, bạn nhận được 40%+/ tổng giá trị đơn hàng.
- Artist - bạn là designer + có khả năng thiết kế -> nghiên cứu xu hướng (trends) -> thiết kế và đăng lên Sunfrog. Các sellers khác tại Sunfrog thấy hấp dẫn với thiết kế của bạn/ thấy phù hợp với xu hướng (trends) hay nghách sản phẩm mà họ đang bán -> họ bán được áo của bạn, bạn nhận được 10% (rate mới tại Sunfrog)/ giá trị đơn hàng họ bán được.

1. Lấy đầy đủ thông tin áo (loại áo, màu sắc, size áo, giá bán...):
- Theo từ khóa/ danh sách từ khóa niche đầu vào.
- Theo danh mục hiện có trên Sunfrog.
- Theo danh sách link áo/ link áo bán chạy/ trends/ link bạn tự chọn... hoặc spy được từ tools khác.

2. Import/ export thông tin áo chia sẻ trong nội bộ team.

3. Quản lý dữ liệu và tự động:
- Đăng danh sách áo đã lấy lên các website đã cài đặt.