Trang chủ » khách hàng

khách hàng

Lazzie là gì? Lazada và Lazzie có ý nghĩa gì không?

Lazzie là gì? với Lazada có mối liên quan và ý nghĩa gì không?

Lazzie là gì? Đây là từ ngữ mà Lazada gọi những khách hàng của họ, khi bạn nghe tới thuật ngữ này thì có thể hiệu là những người mua sắm tại Lazada đều được gọi là Lazzie. Về xuất xứ khái niệm này thì dĩ nhiên nó do Lazada đưa ra. Lazada và Lazzie …

Lazzie là gì? Lazada và Lazzie có ý nghĩa gì không? Chi tiết »