Tutorials Sunfrog Crawler Full Information

 09/05/2018  04/09/2018

Hướng dẫn cấu hình, cài đặt: Sunfrog Crawler Full Information & plugin PolyXGO Products

A. Cài đặt & cấu hình Redis Server

Download và cấu hình Redis Server


B. Cấu hình & sử dụng Sunfrog Crawler Full Information
4) Hướng dẫn lấy dữ liệu link áo theo từ khóa, danh sách từ khóa (phiên bản sắp tới sẽ lưu trong Redis để giải quyết các vấn đề trùng link)

C. Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products
4) Orders
10) Auto socials
11) Import/ Export
12) Optimization & Performance
13) Search engine
14) Template

A. Cài đặt & cấu hình Redis Server

P/s: thao tác này chỉ làm mỗi khi khởi chạy Redis Server.

Link download: https://drive.google.com/open?id=1wyHB_52EbqiaZsJod9rCxmzky9tZgvJy

Lệnh cấu hình lại thông số lưu dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Redis

1. Chạy redis-server.exe. Sau khi server thông báo đã sẵn sàng:

[6136] 09 May 20:31:36.920 * The server is now ready to accept connections on port 6379


2. Chạy redis-cli.exe

Nhập lệnh: config set save "1 1" nhấn Enter -> chương trình báo OK là hoàn tất.

Lưu ý: sau này mỗi khi khởi chạy lại Redis server thì thực hiện lại thao tác này. Nếu server bạn không tắt thì không cần thực hiện bước này!


Video hướng dẫn


B. Download Crawler + Cấu hình & sử dụng Sunfrog Crawler Full Information

Link download: https://drive.google.com/drive/folders/1ABp4l-Z2U2hUWpJGid4PDGpkmWqNY8W-

Password giải nén: polyxgo.com

1) Hướng dẫn cấu hình các thông số cơ bản.

Cấu hình kết nối crawler với danh sách website cài đặt PolyXGO Product + Woocommerce qua cổng kết nối API để post dữ liệu sau này. Nếu bạn chỉ sử dụng tool crawler để lấy data JSON phục vụ cho việc phát triển ứng dụng/ hệ thống site của riêng bạn thì bạn không quan tâm phần site trong video này.

2) Hướng dẫn lấy dữ liệu theo từ khóa (niche)

Chức năng hỗ trợ bạn lấy danh sách áo theo từ khóa tương tự thao tác tìm kiếm áo tại Sunfrog. Trong video mình ví dụ lấy từ khóa Pugs cho niche Dogs (demo site TheLovesOfDogs.com)

Sau khi nhập từ khóa ứng dụng sẽ xử lý lấy hết danh sách link áo trước sau đó lần lượt xử lý thông tin áo từ danh sách link. Đây là thao tác khá lâu nên bạn nên để 1 máy cố định ở nhà hoặc thuê VPS chạy tool để lấy áo.

Tại sao ứng dụng xử lý thông tin 1 áo lâu?
Hiện tại mỗi áo nếu đầy đủ type, color tại Sunfrog sẽ tầm 9 type x 5 colors = 45 áo nên thao tác lấy 1 áo chính xác sẽ xử lý 45 thông tin áo đó. Ví dụ niche với 1 keyword trả về tầm 2,000 áo thì ứng dụng sử lý 2,000 x 45 request tới Sunfrog.  

P/s: Nếu bạn đăng ký account Vultr để thuê VPS thì có thể ủng hộ đăng ký qua link affiliate của mình: https://www.vultr.com/?ref=6821525 hoặc không affiliate https://www.vultr.com/

3) Hướng dẫn lấy dữ liệu theo danh mục

Hướng dẫn chức năng crawling liên tục data từ Sunfrog theo:
- Danh mục tại Sunfrog.
- Danh sách từ khóa chỉ định
- Danh sách từ khóa bạn đã crawl dữ liệu trước đó!

Tùy chỉnh Sync loop sẽ giúp crawl chạy vĩnh viễn khi cắm trên VPS/ server.

Ví dụ bạn để crawler lấy dữ liệu theo danh sách từ khóa của bạn tùy chỉnh.
=> Crawler sẽ lần lượt lấy hết dữ liệu danh sách đó!
=> Sau đó 30 phút sau sẽ tự động lặp lại quy trình đó (thông số 30 phút này bạn có thể thay đổi trong settings).

4) Hướng dẫn lấy dữ liệu link áo theo từ khóa, danh sách từ khóa

Đối với 1 số nhu cầu chỉ lấy link áo trước theo từ khóa và lưu trữ ra tập tin thì bạn có thể sử dụng chức năng này. Đầu vào sẽ là 1 từ khóa hoặc danh sách từ khóa. Đầu ra sẽ là danh sách tập tin với tên tương ứng với từ khóa bạn nhập.
(Ứng dụng sẽ tự kiểm tra loại bỏ trùng link trên mỗi từ khóa)

Lưu ý: việc lấy link này bạn cũng có thể import vào chức năng crawl để lấy đầy đủ thông tin áo sau này khi cần.

P/s: có 1 số nhu cầu lấy link sau đó dùng tool auto share link lên các nền tảng mạng xã hội/ comment kèm với affiliate ID để làm affiliate.

Trong video mình ví dụ xử lý niche bulldogs và cats làm dữ liệu demo cho 2 site TheLovesOfDogs và TheLovesOfCats. Tại thời điểm xử lý mình lấy được 5,144 links.

5) Hướng dẫn đăng dữ liệu đã lấy lên danh sách website đã cài đặt plugin PolyXGO Products

Đối với các bạn sử dụng gói dịch vụ Fulfillment by Sunfrog thì sẽ được cung cấp plugin PolyXGO Products. Video này sẽ hướng dẫn bạn đưa dữ liệu theo từ khóa đã lấy lên các website đã cài đặt + cấu hình plugin.

Lưu ý:

- Dữ liệu đăng lên site nào trong danh sách site hệ thống của bạn sẽ được kiểm tra tránh trùng dữ liệu.

- Danh mục và tag Woocommerce sẽ mặc định được khởi tạo trên site nếu chưa có và đưa áo vào đúng các danh mục, tag nó trực thuộc.

6) Hướng dẫn đồng bộ dữ liệu áo các website đã cài đặt

Đối với các bạn sử dụng gói dịch vụ Fulfillment by Sunfrog thì sẽ được cung cấp plugin PolyXGO Products. Video này sẽ hướng dẫn bạn đồng bộ dữ liệu các website đã cài plugin về máy để phục vụ cho việc export dữ liệu theo site ra data feed CSV (ví dụ hiện tại hỗ trợ Google Shopping). Sau đó upload data feed lên Google Merchant của bạn.

Lưu ý: nếu tool Crawler từ lúc lấy dữ liệu và sử dụng dữ liệu chỉ trên 1 máy thì bạn không cần thực hiện thao tác đồng bộ này nhé! Do trong quá trình post dữ liệu áo lên hệ thống cũng đã đồng thời ghi nhận thông tin tại Redis.

Các chức năng Export liên quan tới website trong tool cũng chỉ hoạt động khi dữ liệu đồng bộ này tồn tại tại Redis DB.

7) Hướng dẫn xuất tập tin CSV theo chuẩn Google Merchant nếu bạn bán áo qua Google Shopping (Export CSV data feed Google Merchant)

Trước khi tiến hành export data feed chuẩn theo Google Shopping (Google Merchant) bạn cần thực hiện hướng dẫn ở mục 6) trước nếu cần thiết nhé!

Hiện tại ứng dụng hỗ trợ Export 2 dạng tùy nhu cầu như sau

Đối với Merchant limit lượng data đưa lên
Export data feed CSV với 1 thông tin đại diện cho sản phẩm đơn: 1 type áo đơn, 1 màu mặc định Black, 1 size XL và các thông tin giá tương ứng, giá ship tương ứng dựa trên thông tin của sản phẩm đó.

Đối với Merchant có limit lượng data lớn feed lên
Export data feed CSV với thông tin sản phẩm đầy đủ: đủ các type áo, màu áo, size áo và giá bán...

Bạn xem video sau để hiểu và lựa chọn xuất data feed phù hợp với nhu cầu của mình!

8) Export & Import dữ liệu chia sẻ giữa các máy

C. Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products

Chức năng hiện tại plugin hỗ trợ như sau:

1) Settings

Hỗ trợ bài cài đặt affiliate ID của 2 nền tảng Sunfrog và Teezily để nắm cookie khi khách hàng truy cập vào website.

Sunfrog ID: 62285 (là ID của mình tại Sunfrog.

Teezily ID: là ID của Teezily.

Active cookie every page: tùy chỉnh bạn nắm cookie các tài khoản affiliate trên ngay khi khách hàn truy cập bất cứ trang nào trên site, ngược lại chỉ khi truy cập chi tiết áo cookie mới được nắm.

Show media by type: tùy chỉnh hỗ trợ hiển thị ảnh áo theo loại áo khi khách hàng truy cập. Ví dụ: LeggingsHoodieGuys TeeLadies Tee... các áo không có loại dữ liệu áo tương ứng mặc định hiển thị áo Guys Tee hoặc áo đầu tiên

Show default type: chọn loại sản phẩm hiển thị mặc định khi khách hàng truy cập danh mục, tìm kiếm, sản phẩm liên quan... Đối với nhu cầu bán áo theo niche thì loại áo hiển thị cũng sẽ tăng trải nghiệm cho người mua. Ví dụ: bạn chỉ bán áo Hoodie là chủ yếu thì có thể cấu hình Hoodie ở đây.

Is fix add to cart button on mobile: hiển thị thông tin: Style, Size, Color và nút Add to Cart bám theo màn hình chi tiết sản phẩm. (Tính năng ổn định trên thiết bị Android, IOS bản mới...)

Add To Cart button text: thay đổi thông tin nội dung nút đặt hàng, mục đích để tăng tính chuyển đổi CTA. Mọi người tìm hiểu thêm để biết tầm quan trọng của nội dung này trong các site bán hàng.

Views Sizing Chart button text: thay đổi nội dung nút xem thông tin chi tiết sản phẩm.

Lưu ý mỗi site chỉ hỗ trợ 1 affiliate ID/ mỗi nền tảng, nếu không cấu hình thông số này bạn để trống). Sau khi điều chỉnh các thông số nhấn Save changes để lưu lại.


2) Data type & prices

Do thông tin áo và sản phẩm lấy về từ Sunfrog có các mức giá khác nhau tùy theo ý định thiết kế, chi phí ads, design... nên sellers thường để các mức giá khác nhau. Tuy nhiên, giá bán cho Merchant của Sunfrog thì cố định.

Phần cấu hình này sẽ reset lại toàn bộ thông tin giá bán sản phẩm khi đã đăng lên site ứng với từng loại áo.

Bảng giá lợi nhuận hình thức này mọi người check tại đây (link chính thức của Sunfrog cho #Merchant nhé):(Cung cấp bởi #Sarah #Sunfrog)

Is fixed increment $ from XX: khi tùy chọn này được check thì giá bán của áo khi tăng lên mỗi size là cố định.
Giá trị tùy chỉnh  Increment $ by from XXL bên dưới là 3 thì từ size XXXL, XXXXL, XXXXXL đều tăng cố định chỉ +3$.
Trường hợp tùy chọn không được check thì giá áo sẽ tăng theo biên độ của trường Increment $ by from XXL. Ví dụ Increment $ by from XXL là 1 thì size XXXL sẽ cộng thêm +1$, size XXXXL +2$, size XXXXXL +3$...

Increment $ by from XXL: số $ tăng thêm/ cố định khi khác chọn size áo từ XXL.

Đây là thông tin số $ cộng thêm vào mỗi size áo từ XXL. Bạn cũng cân đối theo bảng giá của Merchant để tăng hợp lý nhé! Tại site mình tăng 1$.

Set price by tshirt type: để chỉnh lại giá bán đồng nhất cho từng loại áo. Các loại áo không định lại giá, giá bán sẽ là giá lúc lấy về từ nền tảng.

Khi thêm 1 type mới bạn click Add new price sau đó nhập tên type và giá bán -> Set price -> Save changes để lưu lại thông tin giá.

Khi cập nhật giá lại 1 type đã có bạn Save tại dữ liệu tương ứng -> Save changes để lưu lại thông tin giá cập nhật.

Lưu ý: thông tin giá khi thay đổi sẽ không ảnh hưởng tới thông tin giá bán các đơn hàng đã đặt trước đó. Thông tin giá bán khi share lên các mạng xã hội sẽ vẫn là thông tin giá bán tại thời điểm share (ví dụ Pinterest).


3) Shipping

Đây là phần cấu hình liên quan tới chi phí ship cho các sản phẩm đặt từ chiếc thứ 2 cũng như giá ship cho loại sản phẩm Hoodie và SweatShirt (nặng hơn các loại khác). Ở các thông số này bạn cũng cân đối dựa theo chi phí tương ứng cho Merchant của Sunfrog nhé!

Lưu ý: giá ship mặc định vẫn cấu hình trong Woocommerce/ Shipping nhé!

Nếu site mình cài đặt thì mình đã cấu hình sẵn cho mọi người theo biểu phí cân đối dựa trên biểu phí cho Merchant của Sunfrog cho các sản phẩm thông thường như sau:
US: 3.99$ (Mỹ)
CA: 4.99$ (Canada)
Orther: 5.99$ (các quốc giá khác)

Đối với các loại áo Hoodie/ Sweatshirt thì sẽ dựa trên cấu hình bên dưới, ngược lại mặc định biểu phí trên.

How much fee/ item from 2: số $ ship cộng thêm cho mỗi đơn hàng có từ chiếc thứ 2. Ở đây giá trị 2 tức là ngoài giá ship mặc định ở quốc gia sở tại khách hàng đặt hàng (cấu hình trong Woocommerce/ Shipping) thì nếu họ đặt đơn hàng từ 2 chiếc trở lên giá ship sẽ cộng thêm 2$/ mỗi áo.

How much cart value for free ship: tổng số $ sẽ áp dụng freeship cho khách hàng. Ở đây mình cấu hình là 99 tức là tất cả các đơn hàng thanh toán từ 99$ sẽ miễn phí ship không phân biệt quốc gia. Tùy chiến lược bán của bạn mà bạn cân đối chi phí này.

Hoodie ship rate CA, US: phần này sẽ định nghĩa giá ship cho các loại áo cụ thể ứng với từng quốc gia. Ví dụ trong ảnh mình quy định Canada CA và Mỹ US đồng giá ship là 5.99$. Other tức các quốc gia khác là 7.99$

4) Orders

Phần này hỗ trợ xuất ra các đơn hàng trên hệ thống theo chuẩn CSV Order từ nền tảng (Sunfrog). Sau đó bạn import order này vào hệ thống Merchant của Sunfrog để đặt hàng họ in và ship cho khách hàng.

Video export và import order lên Sunfrog Merchant

5) Script & Style

Phần này hiện tại hỗ trợ bạn tùy chỉnh CSS/ Javascript cho plugins.

6) Macro content

Đây là phần hỗ trợ bạn tùy chỉnh các thông tin dùng chung + hay thay đổi về 1 nơi. Ví dụ thông tin giá ship, email, điện thoại,... 

Ví dụ: [{[{EmailContact}]}] với giá trị info@thelovesof.com. Khi soạn thảo nội dung chỗ nào cần đặt thông tin email này thì bạn nhập [{[{EmailContact}]}] để hiển thị. Sau này khi đổi thông tin email này bạn chỉ cần vào phần Macro content để thay đổi.

P/s: các bạn dùng chức năng nhân bản website ra nhiều niche/ nhiều site với thông tin khác nhau thì chức năng này rất cần thiết.

7) Size chart

Phần hỗ trợ bạn định nghĩa các thông số size + chi tiết chất liệu theo từng loại áo/ loại sản phẩm. Thông tin này cũng chính là các thông số cố định từ nhà sản xuất và hiện tại các hệ thống site cài đặt mặc định đã cấu hình đủ, bạn điều chỉnh thông tin nào thì chỉ cần update lại thôi. Mình sẽ cung cấp tính năng đồng bộ từ #PolyXGO về sau này (nếu cần).

Is full width popup details: hỗ trợ hiển thị popup full width khi khách hàng click View Sizing Chart. Bạn có thể tham khảo site mình đang bán tại https://TheLovesOf.com

8) Shortcode & tutorials

Danh sách các shortcode plugin hỗ trợ hiển thị dữ liệu trong nội dung và widget WordPress

[polyxgo_products_view_charts]: hiển thị danh sách size chart đã định nghĩa trong phần PolyXGO Products/ Size chart (ví dụ: https://thelovesof.com/size/)

[polyxgo_products_source_link]: khi gọi shortcode này tại trang chi tiết sản phẩm sẽ trả về link gốc của sản phẩm tại nền tảng đồng thời tích hợp tự động mã affiliate ID của tài khoản đã cấu hình.

[polyxgo_products_related limit="24" columns="4"]
: khi gọi shortcode này tại các vị trí thuộc nội dung trang chi tiết sản phẩm/ widget chi tiết sản phẩm sẽ hỗ trợ hiển thị danh sách sản phẩm liên quan với sản phẩm đó.
limit: bao nhiêu sản phẩm liên quan sẽ hiển thị? (mặc định là 24)
columns: bao nhiêu cột sẽ hiển thị. Hỗ trợ 1, 2, 3, 4, 6 (theo boostrap - mặc định 4 cột)

9) Auto SEO

Phần hỗ trợ cấu hình tự động tối ưu thông tin SEO các thẻ meta title, meta description, meta keywords... dựa trên các pattern hỗ trợ như keywords, tags, categories....

P/s: đối với các site dữ liệu nhiều đây là thành phần có thể hỗ trợ bạn mang lại nguồn traffic nhất định.


Đặc biệt quá trình Sunfrog Crawler Full Information lấy dữ liệu về nó đã tự động lấy các thông tin liên quan đến SEO của áo tại Sunfrog.

10) Auto socials (đang phát triển)

Dự định tích hợp các tùy chỉnh, chức hỗ trợ tự động chia sẻ dữ liệu lên các mạng xã hội như: Pinterest, Facebook fanpage,...

11) Import/ Export (đang phát triển)

Import hoặc Export các thông tin tùy chỉnh của plugin. Mục đích hỗ trợ chuyển các cấu hình từ site này qua site khác cùng hệ thống!

12) Optimization & Performance

Bật/ tắt tính năng minify html tối ưu mã html, css, js giảm dung lượng trang.

13) Search engine

Sử dụng google custom search làm trang tìm kiếm trên site. Đối với các site mới mọi người không active tính năng này vì lượng sản phẩm, dữ liệu analytics của site chưa index trên hệ thống google search.

14) Template (đang phát triển)

Dự tính phát triển các tính năng tùy chỉnh liên quan tới cấu trúc hiển thị cho danh sách sản phẩm, chi tiết sản phẩm...