Video clip hướng dẫn đan mũi kết thúc – hướng dẫn tự học đan len

Đan mũi kết, mũi kết (Binding Off) là mũi kết thúc quá trình đan len của bạn. Đây là mũi đan lên hoặc đan xuống nhưng thêm 1 động tác nho nhỏ ở mỗi bước thui. Các bạn xem video clip hướng dẫn sau để biết cách đan mũi kết này nhé!

(Hướng dẫn đan len cơ bản – cách đan mũi kết thúc – Binding Off)

Thảo luận của bạn