PolyXGO chào bạn!!!

Lưu ý: hiện tại sau đợt cập nhật ngày 30/04/2018 tất cả các tài khoản đăng ký trước đều đã xóa khỏi hệ thống (update ID mã hóa mới). Do đó, bạn cần đăng ký lại để tiếp tục sử dụng cũng như đăng ký các dịch vụ, phần mềm mới tại PolyXGO
Mong bạn thông cảm!! Xin cảm ơn!!

Hiện tại PolyXGO và các dịch vụ cung ứng đang trong thời gian phát triển. Đối với các thành phần dữ liệu/ phần mềm chưa hỗ trợ bạn vui lòng thông cảm nhé!!

Các bạn có thể theo dõi Group sau/ đăng ký tài khoản tại PolyXGO để cập nhật thông tin nhé!
Group: 
PolyXGO 
Fanpage: PolyXGO 
Youtube channel: PolyXGO
Kết bạn mình trước khi bạn inbox (nếu cần, vì mình không check message ẩn): Cù Kim Ngọc