PolyXGO chào bạn!!!

Hiện tại PolyXGO và các dịch vụ cung ứng đang trong thời gian phát triển. Đối với các thành phần dữ liệu/ phần mềm chưa hỗ trợ bạn vui lòng thông cảm nhé!!

Video chia sẻ & mô tả tính năng các công cụ

Crawler Full Information & plugin PolyXGO Products (fulfillment by Sunfrog). Bộ tools crawler + plugin xây dựng các hệ thống website tương tự TheLovesOf.com
Auto Scale Design - PolyXGO 
- Auto Generate Quote's - PolyXGO (tự động tạo hàng ngàn hình ảnh câu trích dẫn)

Hướng dẫn thanh toán & gia hạn

Các bạn có thể theo dõi Group sau/ đăng ký tài khoản tại PolyXGO để cập nhật thông tin nhé!

Group: PolyXGO 
Fanpage: PolyXGO 
Youtube channel: PolyXGO
Kết bạn mình trước khi bạn inbox (nếu cần, vì mình rất ít kiểm tra message ẩn): Cù Kim Ngọc