• Address: 7563 St. Vicent Place, Glasgow
  • Phone: +777 2345 7885:  +777 2345 7886
  • Hours: 7 Days a week from 10-00 am to 6-00 pm

Grab

Chi tiết
Giảm tối đa: 30000
Ngày hết hạn: 29/02/2020 (1 ngày)
Áp dụng cho: GrabBike, GrabCar
Điều kiện áp dụng: Áp dụng cho 4 chuyến: 2 chuyến GrabBike, 2 chuyến GrabCar cho khách hàng lần đâu sử dụng dịch vụ Grab trên toàn quốc.
Chi tiết
Giảm tối đa: 30000
Ngày hết hạn: 30/06/2020 (123 ngày)
Áp dụng cho: Grab, GrabBike, GrabCar
Điều kiện áp dụng: Nhập mã giảm đến 50% (tối đa 30.000đ) x 2 chuyến. Áp dụng cho khách hàng lần đầu tiên/ khách hàng mới sử dụng dịch vụ GrabCar, GrabTaxi và GrabBike trên toàn quốc.
XEM THÊM