• Address: 7563 St. Vicent Place, Glasgow
  • Phone: +777 2345 7885:  +777 2345 7886
  • Hours: 7 Days a week from 10-00 am to 6-00 pm

Mái Ấm Thế Giới Di Động

Quỹ Thế Giới Di Động hoạt động như 1 tổ chức xã hội nhằm chia sẻ trách nhiệm của mình với cộng đồng: https://www.maiamtgdd.vn/.

Nếu bạn cũng là 1 nhà hảo tâm, muốn chia sẻ đóng góp tình cảm của mình với cộng đồng và không có quá nhiều nơi để tin tưởng gửi gắm thì Mái Ấm Thế Giới Di Động theo mình là 1 đơn vị hoàn toàn đáng tin cậy để làm cầu nối chia sẻ.