Ngày Quốc Khánh Việt Nam 2/9 năm 2024 là ngày mấy?

Ngày 2/9 hàng năm là dịp lễ tưởng nhớ thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội và ngày Vào ngày 2/9/1945. Là ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Ngày này gọi là Ngày Quốc Khánh Việt Nam.

Ngày Quốc Khánh 2/9/2024

Ngày Quốc Khánh Việt Nam năm nay rơi vào Thứ 2 ngày 2 Tháng 9.
Tính từ thời khắc lịch sử Bác đọc Tuyên ngôn năm 1945 đến nay đã được 79 năm đất nước hoàn toàn độc lập.

Lịch nghỉ Quốc Khánh 2/9

Lễ 2/9 2024 được nghỉ bao nhiêu ngày? Thường các cơ quan đoàn thể & doanh nghiệp trên cả nước được nghỉ lễ 2 ngày. Có 2 trường hợp nghỉ được tính như sau.

Không nghỉ bù: số ngày được nghỉ là 2 ngày khi thời điểm lễ không rơi vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật.

Có nghỉ bù: đối với các đơn vị nghỉ thứ 7, chủ nhật thì được nghỉ bù nếu này 2/9 rơi vào 1 trong 2 ngày này (theo quy định của Bộ Luật Lao Động).

Cụ thể số ngày nghỉ được tính như sau:

  • Nghỉ 4 ngày: đối với tổ chức cơ quan nhà nước.
  • Nghỉ 4 ngày: các công ty được nghỉ làm thứ 7 thì được nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ bù thứ 2, thứ 3.
  • Nghỉ 3 ngày: các công ty làm thứ 7 thì được nghỉ chủ nhật và nghỉ bù thứ 2, thứ 3. Ngoài ra, có thể có đơn vị lên lịch nghỉ bù trước, tức là thứ 5, thứ 6 hoặc thứ 7. Nhân sự được nghỉ lễ sớm và cũng bắt đầu đi làm sớm hơn, tức là từ thứ 2.

Lưu ý: tùy vào chính sách công ty mà thời gian nghỉ sẽ khác nhau và 2/9 không phải là lễ bắt buộc nghỉ. Do đó, một số công ty dịch vụ, cửa hàng hộ có thể, các sàn thương mại điện tử,… vẫn có thể có 1 nhóm nhân lực thường trực hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chắc chắn họ cũng được nhận chính sách lương thưởng tốt khi làm việc vào ngày này. Điển hình là các công ty vận chuyển, dịch vụ sửa chữa.

Năm nay 2 Tháng 9 rơi vào Thứ 2 do đó, bạn sẽ được nghĩ lễ sẽ từ 2-4 ngày tùy vào chính sách làm việc của công ty.

Lịch Quốc Khánh Việt Nam những năm tới

Lịch diễn ra Quốc Khánh Việt Nam 2/9 hàng năm?
Ngày Ngày Ngày trong tuần Diễn ra trong
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2021 2/9/2021 Thứ 5 0 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2022 2/9/2022 Thứ 6 0 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2023 2/9/2023 Thứ 7 0 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2024 2/9/2024 Thứ 2 102 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2025 2/9/2025 Thứ 3 467 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2026 2/9/2026 Thứ 4 832 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2027 2/9/2027 Thứ 5 1197 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2028 2/9/2028 Thứ 7 1563 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2029 2/9/2029 Chủ Nhật 1928 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2030 2/9/2030 Thứ 2 2293 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2031 2/9/2031 Thứ 3 2658 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2032 2/9/2032 Thứ 5 3024 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2033 2/9/2033 Thứ 6 3389 ngày nữa
Ngày Quốc Khánh 2/9 năm 2034 2/9/2034 Thứ 7 3754 ngày nữa

Tham khảo thêm chia sẻ về Ngày Quốc Khánh 2/9.

Thảo luận của bạn