Size UK Size US Men Size US Women Size EU Centimet
2.5 5 35 21.5
3 5.5 33.5 22
3.5 6 36 22.5
4 5 6.5 37 23
4.5 5.5 7 37.5 23.5
5 6 7.5 38 24
5.5 6.5 8 39 24.5
6 7 8.5 39.5 25
6.5 7.5 9 40 25.5
7 8 9.5 41 26
7.5 8.5 10 41.5 26.5
8 9 10.5 42 27
8.5 9.5 11 42.5 27.5
9 10 43 28
9.5 10.5 44 28.5
10 11 44.5 29
10.5 11.5 45 29.5
11 12 46 30
11.5 12.5 46.5 30.5
12 13 47 31

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *