Holic là gì?

Holic là gì?

Holic là một hậu tố trong tiếng Anh thường được dùng với danh từ chỉ việc thích chính danh từ đó và không thể cưỡng lại điều đó được. Bạn có thể hiểu là nghiện mê mệt một thứ gì đó! Số nhiều của holic là holics.

  • Chocoholic hoặc Chocaholic: người nghiện kẹo socola.
  • Movie-holic: người thích xem phim.
  • Alcoholic: người nghiện rượu.
  • Workaholic: người nghiện làm việc.
  • Shopaholic: người nghiện đi mua sắm, nghiện shopping. Shopaholics là gì? là thuật ngữ để gọi “những người nghiện mua sắm”.

Trong thương mại điện tử (tmđt), những khách hàng mua sắm online thường xuyên các sàn tmđt lớn như Lazada, Sendo, Shopee, Tiki thường được gọi là:

  • Shopeeholics (nghiện Shopee)
  • Tikiholics (nghiện Tiki)
  • Lazadaholics (nghiện Lazada)
  • Sendoholics (nghiện Sendo)
  • Unicaholics (nghiện Unica)
Holic là gì? holics là gì?
Holic là gì? holics là gì?

Thảo luận của bạn