Mã giảm giá Klook là gì?

Mã giảm giá Klook là một đoạn ký tự do đơn vị này cung cấp cho khách hàng khi triển khai các tour du lịch ưu đãi, khuyến mãi tới khách hàng đang có nhu cầu.

1. Mã giảm giá: gồm ký tự số, ký tự chữ hoặc kết hợp ký tự số và ký tự chữ. Mã này là thông tin bạn cần nhập vào khung áp dụng mã khi thanh toán dịch vụ đã book tại klook.

2. Số lần sử dụng, hạn sử dụng: là giới hạn số khách hàng được áp dụng mã giảm giá, thời gian mã giảm giá còn hiệu lực.

  • Nếu mã chỉ áp dụng cho 100 đơn hàng nhập mã đầu tiên khi mua dịch vụ qua App thì các đơn hàng từ 101 trở đi sẽ không còn ưu đãi nữa. Đây là loại mã thường được Klook cung cấp trong mùa du lịch, nghỉ lễ.
  • Nếu hạn sử dụng là 22/6/2024 thì sau ngày này mã giảm giá sẽ không còn hiệu lực sử dụng nữa.
    => Số lần sử dụng + hạn sử dụng: cùng được kết hợp thì 1 trong 2 điều kiện này xảy ra thì mã giảm giá sẽ không còn hiệu lực áp dụng.

3. Điều kiện áp dụng của mã: là quy định mà klook đưa ra tùy theo chương trình cụ thể, ví dụ: mã áp dụng được cho các tour du lịch tại Nhật Bản? tour cụ thể nào? tài khoản cụ thể nào? Mức khuyến mãi tối đa được áp dụng.

4. Giá trị ưu đãi của mã: thường là số tiền hoặc % được klook giảm trên tổng giá trị thanh toán các dịch vụ mà bạn đặt..

Thảo luận của bạn