Black Friday

Chuyên mục tổng hợp bài viết chia sẻ về ngày Black Friday – Thứ Sáu Đen Tối

Black Friday là ngày gì và tại sao nó là lễ hội mua sắm hàng năm?

Black Friday là ngày gì? Hay còn gọi là ngày Thứ Sáu Đen Tối là một tên không chính thức rõ ràng cho ngày thứ sáu ngay sau ngày Lễ Tạ Ơn ở Mỹ. Thường Lễ Tạ Ơn ở Mỹ rơi vào ngày Thứ Năm lần thứ 4 của tháng 11. Ngày này được coi …

Black Friday là ngày gì và tại sao nó là lễ hội mua sắm hàng năm? Chi tiết »

Black Friday là ngày gì và tại sao nó là lễ hội mua sắm hàng năm