Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 năm 2024 là ngày mấy?

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hoà bình Quốc tế. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức hợp thức hoá và năm 1977. Lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm …

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 năm 2024 là ngày mấy? Chi tiết »