Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 năm 2024 là ngày mấy?

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hiệp Quốc vì Nữ quyền và Hoà bình Quốc tế. Ngày này được Liên Hiệp Quốc chính thức hợp thức hoá và năm 1977.

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 2024 là ngày mấy?

Thứ 6 ngày 8 Tháng 3 là ngày Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm nay.

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ từ năm 2021 đến 2034

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 năm 2024 là ngày mấy?
Ngày Ngày Ngày trong tuần Diễn ra trong
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2021 8/3/2021 Thứ 2 0 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2022 8/3/2022 Thứ 3 0 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2023 8/3/2023 Thứ 4 0 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2024 8/3/2024 Thứ 6 0 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2025 8/3/2025 Thứ 7 318 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2026 8/3/2026 Chủ Nhật 683 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2027 8/3/2027 Thứ 2 1048 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2028 8/3/2028 Thứ 4 1414 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2029 8/3/2029 Thứ 5 1779 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2030 8/3/2030 Thứ 6 2144 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2031 8/3/2031 Thứ 7 2509 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2032 8/3/2032 Thứ 2 2875 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2033 8/3/2033 Thứ 3 3240 ngày nữa
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ năm 2034 8/3/2034 Thứ 4 3605 ngày nữa

Lễ kỷ niệm Ngày Quốc Tế Phụ Nữ lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 28 tháng 2 năm 1909 tại New York, Mỹ do Đảng Xã hội Mỹ tổ chức. Một cuộc biểu tình nhân ngày Phụ nữ vào ngày 8 tháng 3 năm 1917 tại Petrograd, Đế quốc Nga đã làm dấy lên cuộc Cách mạng Nga 1917. Liên bang Xô viết (Liên Xô) tuyên bố ngày này là ngày nghỉ quốc gia kể từ năm 1917, sau đó ngày lễ này chủ yếu được tổ chức trong các nước thuộc phong trào Xã hội Chủ nghĩa và các nước Cộng sản cho đến khi được Liên Hiệp Quốc thông qua vào năm 1977.

Tham khảo thêm chia sẻ về Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3.

Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 năm nay là ngày mấy?
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3 năm nay là ngày mấy?

Thảo luận của bạn