Trang chủ » mã vận chuyển

mã vận chuyển

Lỗi thanh toán không thành công (U05) tại Shopee là gì?

Thanh toán không thành công (U05)

Nếu thường xuyên mua sắm tại Shopee thì ít nhất đôi lần bạn sẽ nhận được thông báo liên quan tới lỗi U05, bà con gần hoặc khi sử dụng . Thông báo cụ thể như sau: “Thanh toán không thành công (U05): Rất tiếc, tài khoản của bạn đã dùng hết lượt miễn phí …

Lỗi thanh toán không thành công (U05) tại Shopee là gì? Chi tiết »