Top ví điện tử phổ biến tại Việt Nam?

Ví điện tử là các loại tài khoản hỗ trợ giao dịch thanh toán thay cho tài khoản ngân hàng ở môi trường trực tuyến hoặc các thiết bị hỗ trợ (máy quẹt). Việc thanh toán bằng ví điện tử mang lại nhiều ưu điểm về thanh toán nên hiện tại được khá nhiều người …

Top ví điện tử phổ biến tại Việt Nam? Chi tiết »