Trang chủ » Ngày Lễ & Kỷ Niệm » Tết 2022 ngày mấy Dương Lịch?

Tết 2023 ngày mấy Dương Lịch?

Tết Việt Nam năm nay 2023 ngày mấy Dương Lịch?

Tết năm nay 2023 là ngày 22/1/2023 rơi vào Chủ Nhật Dương Lịch. Còn 49 ngày nữa là đến Tết .

Ngoài thông tin tết năm nay ngày mấy? rơi vào thứ mấy? thì bạn cũng có thể tra cứu Tết những năm tới một cách dễ dàng qua lịch diễn ra Tết hàng năm sau.

Tết từ năm 2019 tới 2052

Khi nào...? Dương Lịch Ngày trong tuần Diễn ra trong khoảng
Tết 2019 5/2/2019 Thứ 3 0 ngày tới.
Tết 2020 25/1/2020 Thứ 7 0 ngày tới.
Tết 2021 12/2/2021 Thứ 6 0 ngày tới.
Tết 2022 1/2/2022 Thứ 3 0 ngày tới.
Tết 2023 22/1/2023 Chủ Nhật 49 ngày tới.
Tết 2024 10/2/2024 Thứ 7 433 ngày tới.
Tết 2025 29/1/2025 Thứ 4 787 ngày tới.
Tết 2026 17/2/2026 Thứ 3 1171 ngày tới.
Tết 2027 6/2/2027 Thứ 7 1525 ngày tới.
Tết 2028 26/1/2028 Thứ 4 1879 ngày tới.
Tết 2029 13/2/2029 Thứ 3 2263 ngày tới.
Tết 2030 2/2/2030 Thứ 7 2617 ngày tới.
Tết 2031 23/1/2031 Thứ 5 2972 ngày tới.
Tết 2032 11/2/2032 Thứ 4 3356 ngày tới.
Tết 2033 31/1/2033 Thứ 2 3711 ngày tới.
Tết 2034 19/2/2034 Chủ Nhật 4095 ngày tới.
Tết 2035 8/2/2035 Thứ 5 4449 ngày tới.
Tết 2036 28/1/2036 Thứ 2 4803 ngày tới.
Tết 2037 15/2/2037 Chủ Nhật 5187 ngày tới.
Tết 2038 4/2/2038 Thứ 5 5541 ngày tới.
Tết 2039 24/1/2039 Thứ 2 5895 ngày tới.
Tết 2040 12/2/2040 Chủ Nhật 6279 ngày tới.
Tết 2041 1/2/2041 Thứ 6 6634 ngày tới.
Tết 2042 22/1/2042 Thứ 4 6989 ngày tới.
Tết 2043 10/2/2043 Thứ 3 7373 ngày tới.
Tết 2044 30/1/2044 Thứ 7 7727 ngày tới.
Tết 2045 17/2/2045 Thứ 6 8111 ngày tới.
Tết 2046 6/2/2046 Thứ 3 8465 ngày tới.
Tết 2047 26/1/2047 Thứ 7 8819 ngày tới.
Tết 2048 14/2/2048 Thứ 6 9203 ngày tới.
Tết 2049 2/2/2049 Thứ 3 9557 ngày tới.
Tết 2050 23/1/2050 Chủ Nhật 9912 ngày tới.
Tết 2051 11/2/2051 Thứ 7 10296 ngày tới.
Tết 2052 1/2/2052 Thứ 5 10651 ngày tới.

Lịch chương trình khuyến mãi mua sắm Tết 2023

Thảo luận của bạn