Trang chủ » Tết 2022 ngày mấy Dương Lịch?

Tết 2023 ngày mấy Dương Lịch?

Tết Việt Nam năm nay 2023 ngày mấy Dương Lịch?

Tết năm nay 2023 là ngày 22/1/2023 rơi vào Chủ Nhật Dương Lịch. Còn 167 ngày nữa là đến Tết .

Ngoài thông tin tết năm nay ngày mấy? rơi vào thứ mấy? thì bạn cũng có thể tra cứu Tết những năm tới một cách dễ dàng qua lịch diễn ra Tết hàng năm sau.

Tết từ năm 2019 tới 2052

Khi nào...? Dương Lịch Ngày trong tuần Diễn ra trong khoảng
Tết 2019 5/2/2019 Thứ 3 0 ngày tới.
Tết 2020 25/1/2020 Thứ 7 0 ngày tới.
Tết 2021 12/2/2021 Thứ 6 0 ngày tới.
Tết 2022 1/2/2022 Thứ 3 0 ngày tới.
Tết 2023 22/1/2023 Chủ Nhật 167 ngày tới.
Tết 2024 10/2/2024 Thứ 7 551 ngày tới.
Tết 2025 29/1/2025 Thứ 4 905 ngày tới.
Tết 2026 17/2/2026 Thứ 3 1289 ngày tới.
Tết 2027 6/2/2027 Thứ 7 1643 ngày tới.
Tết 2028 26/1/2028 Thứ 4 1997 ngày tới.
Tết 2029 13/2/2029 Thứ 3 2381 ngày tới.
Tết 2030 2/2/2030 Thứ 7 2735 ngày tới.
Tết 2031 23/1/2031 Thứ 5 3090 ngày tới.
Tết 2032 11/2/2032 Thứ 4 3474 ngày tới.
Tết 2033 31/1/2033 Thứ 2 3829 ngày tới.
Tết 2034 19/2/2034 Chủ Nhật 4213 ngày tới.
Tết 2035 8/2/2035 Thứ 5 4567 ngày tới.
Tết 2036 28/1/2036 Thứ 2 4921 ngày tới.
Tết 2037 15/2/2037 Chủ Nhật 5305 ngày tới.
Tết 2038 4/2/2038 Thứ 5 5659 ngày tới.
Tết 2039 24/1/2039 Thứ 2 6013 ngày tới.
Tết 2040 12/2/2040 Chủ Nhật 6397 ngày tới.
Tết 2041 1/2/2041 Thứ 6 6752 ngày tới.
Tết 2042 22/1/2042 Thứ 4 7107 ngày tới.
Tết 2043 10/2/2043 Thứ 3 7491 ngày tới.
Tết 2044 30/1/2044 Thứ 7 7845 ngày tới.
Tết 2045 17/2/2045 Thứ 6 8229 ngày tới.
Tết 2046 6/2/2046 Thứ 3 8583 ngày tới.
Tết 2047 26/1/2047 Thứ 7 8937 ngày tới.
Tết 2048 14/2/2048 Thứ 6 9321 ngày tới.
Tết 2049 2/2/2049 Thứ 3 9675 ngày tới.
Tết 2050 23/1/2050 Chủ Nhật 10030 ngày tới.
Tết 2051 11/2/2051 Thứ 7 10414 ngày tới.
Tết 2052 1/2/2052 Thứ 5 10769 ngày tới.

Lịch chương trình khuyến mãi mua sắm Tết 2023

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.