Trang chủ » Tiki 8.8 Ngày Spike Day Mua Sắm Tiki tháng 8

Tiki 8.8 Ngày Spike Day Mua Sắm Tiki tháng 8

Thông tin toàn bộ mggtiki và chương trình sale Tiki 8.8: https://thank.zone/tiki88

Miễn Phí Vận Chuyển
Điện Thoại - Máy Tính Bảng
Điện Tử - Điện Lạnh
Phụ Kiện - Thiết Bị Số
Laptop - Thiết bị IT
Máy Ảnh - Quay Phim
Điện Gia Dụng
Nhà Cửa Đời Sống
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 500k. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 50k cho đơn hàng từ 1 triệu. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 110k cho đơn hàng từ 2 triệu. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 190k cho đơn hàng từ 3 triệu. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 350k cho đơn hàng từ 5 triệu. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 650k cho đơn hàng từ 8 triệu. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 1 triệu cho đơn hàng từ 11 triệu. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 2.2 triệu cho đơn hàng từ 20 triệu. áp dụng cho sản phẩm của vua nệm official store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 99k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục sữa cho bé dưới 24 tháng , tã, bỉm, bia và nước hoa quả lên men, phiếu quà tặng, sim số - thẻ cào - thẻ game, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, mã phiếu quà tặng tiki, mì gói, rượu từ 15%. không áp dụng cho 1 số nhà bán. chỉ áp dụng cho khách hàng mới. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 199k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, dịch vụ, mã phiếu quà tặng tiki, rượu từ 15%. chỉ áp dụng khi mua hàng trên tiki mobile app. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 166k cho đơn hàng từ 2.6 triệu. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, dịch vụ, mã phiếu quà tặng tiki, rượu từ 15%. chỉ áp dụng khi mua hàng trên tiki mobile app. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 19k cho đơn hàng từ 219k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục tã, bỉm, sữa cho bé dưới 24 tháng , sim số - thẻ cào - thẻ game, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, mã phiếu quà tặng tiki, phiếu quà tặng, rượu từ 15%, bảo hiểm, dịch vụ. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 29k cho đơn hàng từ 399k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , tã, bỉm, phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, sim số - thẻ cào - thẻ game, mã phiếu quà tặng tiki, rượu từ 15%. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 49k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , tã, bỉm, phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, dịch vụ, sim số - thẻ cào - thẻ game, mã phiếu quà tặng tiki, rượu từ 15%. chỉ áp dụng cho khách hàng mới. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 99k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục sữa cho bé dưới 24 tháng , tã, bỉm, bia và nước hoa quả lên men, phiếu quà tặng, sim số - thẻ cào - thẻ game, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, mã phiếu quà tặng tiki, mì gói, rượu từ 15%. không áp dụng cho 1 số nhà bán. chỉ áp dụng cho khách hàng mới. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hàng Tiêu Dùng - Thực Phẩm
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 199k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, dịch vụ, mã phiếu quà tặng tiki, rượu từ 15%. chỉ áp dụng khi mua hàng trên tiki mobile app. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 66k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , tã, bỉm, bia và nước hoa quả lên men, phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, dịch vụ, sim số - thẻ cào - thẻ game, mã phiếu quà tặng tiki, mì gói, rượu từ 15%. chỉ áp dụng khi mua hàng trên tiki mobile app. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 49k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , tã, bỉm, phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, dịch vụ, sim số - thẻ cào - thẻ game, mã phiếu quà tặng tiki, rượu từ 15%. chỉ áp dụng cho khách hàng mới. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 166k cho đơn hàng từ 2.6 triệu. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục bảo hiểm, sữa cho bé dưới 24 tháng , phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, dịch vụ, mã phiếu quà tặng tiki, rượu từ 15%. chỉ áp dụng khi mua hàng trên tiki mobile app. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 19k cho đơn hàng từ 219k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục tã, bỉm, sữa cho bé dưới 24 tháng , sim số - thẻ cào - thẻ game, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, mã phiếu quà tặng tiki, phiếu quà tặng, rượu từ 15%, bảo hiểm, dịch vụ. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 300k cho đơn hàng từ 5 triệu. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục điện thoại - máy tính bảng, điện thoại - máy tính bảng, laptop & máy vi tính, đồng hồ thông minh, máy ảnh - máy quay phim, thiết bị số - phụ kiện số, laptop - máy vi tính - linh kiện, thiết bị số - phụ kiện số, ô tô - xe máy - xe đạp, máy ảnh - máy quay phim. chỉ áp dụng khi mua hàng trên tiki mobile app. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 70k cho đơn hàng từ 799k. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục làm đẹp - sức khỏe, làm đẹp - sức khỏe, thời trang, thời trang nữ, thời trang nam, thời trang cho mẹ và bé, giày - dép nữ, túi thời trang nữ, thể thao - dã ngoại, giày - dép nam, túi thời trang nam, balo và vali, thời trang, phụ kiện thời trang, đồng hồ và trang sức, thể thao - dã ngoại. chỉ áp dụng khi mua hàng trên tiki mobile app. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần. không áp dụng cho trả góp.
Đồ chơi, Mẹ & Bé
Hạn sử dụng: 30/06/2022 16:50:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 2 triệu. áp dụng cho sản phẩm của bách hóa sữa bột.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 16:53:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 50k cho đơn hàng từ 4 triệu. áp dụng cho sản phẩm của bách hóa sữa bột.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 50k cho đơn hàng từ 479k. áp dụng cho sản phẩm của wonmom official store.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 35k cho đơn hàng từ 339k. áp dụng cho sản phẩm của wonmom official store.
2%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 2% cho đơn hàng từ 679k. áp dụng cho sản phẩm của monkey shop.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 25k cho đơn hàng từ 600k. áp dụng cho sản phẩm của kn toys shop.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 11:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 499k. áp dụng cho sản phẩm của 4babies official.
Hạn sử dụng: 21/10/2022 11:00:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 800k. áp dụng cho sản phẩm của abimon kids.
Hạn sử dụng: 30/11/2022 15:01:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 30k cho đơn hàng từ 1 triệu. áp dụng cho sản phẩm của corky baby.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 15:05:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 15k cho đơn hàng từ 200k. áp dụng cho sản phẩm của likado việt nam. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/08/2022 13:45:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 30k cho đơn hàng từ 650k. áp dụng cho sản phẩm của mastela official. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/08/2022 13:03:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 999k. áp dụng cho sản phẩm của máy rửa bát gia đình. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 35k cho đơn hàng từ 339k. áp dụng cho sản phẩm của wonmom official store.
8%
Hạn sử dụng: 19/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 8% tối đa 70k cho đơn hàng từ 598k. áp dụng cho các sản phẩm của tiki trading trong danh mục enfa trên 2 tuổi - 2022. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Hoàn 25k xu cho đơn hàng từ 99k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục sữa cho bé dưới 24 tháng, tã, bỉm, bia và nước hoa quả lên men, phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, sim số - thẻ cào - thẻ game, mã phiếu quà tặng tiki, mì gói, rượu từ 15%. không áp dụng cho 1 số nhà bán. chỉ áp dụng cho khách hàng mới. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Hoàn 50k xu cho đơn hàng từ 200k. không áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục sữa cho bé dưới 24 tháng, tã, bỉm, bia và nước hoa quả lên men, phiếu quà tặng, voucher - dịch vụ, sản phẩm dịch vụ số, sim số - thẻ cào - thẻ game, mã phiếu quà tặng tiki, mì gói, rượu từ 15%. không áp dụng cho 1 số nhà bán. chỉ áp dụng cho khách hàng mới. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 00:00:00
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 60k cho đơn hàng từ 349k. áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu unifresh, sunmate, unidry của nhà bán tiki trading mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 00:00:00
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 80k cho đơn hàng từ 599k. áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu unifresh, sunmate, unidry của nhà bán tiki trading mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Làm Đẹp - Sức Khỏe
Hạn sử dụng: 25/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 220k. áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu innisfree của nhà bán tiki trading mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 25/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 60k cho đơn hàng từ 600k. áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu innisfree của nhà bán tiki trading mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 25/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 80k cho đơn hàng từ 800k. áp dụng cho các sản phẩm thương hiệu innisfree của nhà bán tiki trading mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Thể Thao - Dã Ngoại
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 400k cho đơn hàng từ 15 triệu. áp dụng cho sản phẩm của zasami official store.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 300k cho đơn hàng từ 13 triệu. áp dụng cho sản phẩm của zasami official store.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 200k cho đơn hàng từ 8 triệu. áp dụng cho sản phẩm của zasami official store.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 100k cho đơn hàng từ 1.3 triệu. áp dụng cho sản phẩm của zasami official store.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 60k cho đơn hàng từ 700k. áp dụng cho sản phẩm của zasami official store.
Xe Máy, Ô tô, Xe Đạp
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 35k cho đơn hàng từ 300k. áp dụng cho sản phẩm của royal helmet official. chỉ áp dụng cho kh có gói tikinow. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 30k cho đơn hàng từ 300k. áp dụng cho sản phẩm của royal helmet official. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/07/2022 14:58:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 12k cho đơn hàng từ 369k. áp dụng cho sản phẩm của hải đăng sport.
Hạn sử dụng: 30/07/2022 14:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 569k. áp dụng cho sản phẩm của hải đăng sport. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
Hạn sử dụng: 27/07/2022 14:56:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5k cho đơn hàng từ 139k. áp dụng cho sản phẩm của hải đăng sport. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 250k. áp dụng cho sản phẩm của tốc độ 247.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 30k cho đơn hàng từ 650k. áp dụng cho sản phẩm của tốc độ 247.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 450k. áp dụng cho sản phẩm của tốc độ 247.
2%
Hạn sử dụng: 16/07/2022 10:22:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 2% tối đa 5k cho đơn hàng từ 99k. áp dụng cho sản phẩm của mucar. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 16/07/2022 10:21:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5k cho đơn hàng từ 260k. áp dụng cho sản phẩm của mucar. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 17/07/2022 10:23:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 300k. áp dụng cho sản phẩm của mucar. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 29/03/2023 12:26:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 499k. áp dụng cho sản phẩm của ivypure.
Hạn sử dụng: 29/03/2023 12:27:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 999k. áp dụng cho sản phẩm của ivypure.
5%
Hạn sử dụng: 31/07/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5% tối đa 5k cho đơn hàng từ 100k. áp dụng cho sản phẩm của the power.
5%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5% tối đa 10k cho đơn hàng từ 180k. áp dụng cho sản phẩm của the power.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 15k cho đơn hàng từ 469k. áp dụng cho sản phẩm của the power.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 569k. áp dụng cho sản phẩm của the power.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 60k cho đơn hàng từ 990k. áp dụng cho sản phẩm của the power.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5k cho đơn hàng từ 170k. áp dụng cho sản phẩm của pitcare shop.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 800k. áp dụng cho sản phẩm của pitcare shop.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 17:17:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 19k cho đơn hàng từ 199k. áp dụng cho sản phẩm của soft99 official store.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 17:18:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 29k cho đơn hàng từ 399k. áp dụng cho sản phẩm của soft99 official store.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 17:20:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 49k cho đơn hàng từ 599k. áp dụng cho sản phẩm của soft99 official store.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 17:22:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 99k cho đơn hàng từ 1.2 triệu. áp dụng cho sản phẩm của soft99 official store.
3%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 3% cho đơn hàng từ 50k. áp dụng cho sản phẩm của bảo hộ xe máy tài đạt.
5%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5% tối đa 5k cho đơn hàng từ 100k. áp dụng cho sản phẩm của nón trùm. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
5%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5% tối đa 10k cho đơn hàng từ 200k. áp dụng cho sản phẩm của nón trùm. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
5%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5% tối đa 20k cho đơn hàng từ 400k. áp dụng cho sản phẩm của nón trùm. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
5%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5% tối đa 30k cho đơn hàng từ 600k. áp dụng cho sản phẩm của nón trùm. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 100k cho đơn hàng từ 2.2 triệu. áp dụng cho sản phẩm của nón trùm. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 18/03/2023 12:03:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 399k. áp dụng cho sản phẩm của protec official.
Hạn sử dụng: 15/03/2023 11:03:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5k cho đơn hàng từ 299k. áp dụng cho sản phẩm của afast việt nam.
Hạn sử dụng: 15/03/2023 11:01:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 399k. áp dụng cho sản phẩm của afast việt nam.
Hạn sử dụng: 31/10/2022 16:04:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 15k cho đơn hàng từ 499k. áp dụng cho sản phẩm của afast việt nam.
5%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 11:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5% tối đa 5k cho đơn hàng từ 100k. áp dụng cho sản phẩm của mũ bảo hiểm 36.
Hạn sử dụng: 31/12/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 500k. áp dụng cho sản phẩm của mũ bảo hiểm độc shop.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 10k cho đơn hàng từ 100k. áp dụng cho sản phẩm của rona helmet official.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 20k cho đơn hàng từ 200k. áp dụng cho sản phẩm của rona helmet official.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 50k cho đơn hàng từ 500k. áp dụng cho sản phẩm của rona helmet official.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng từ 300k. áp dụng cho sản phẩm của rona helmet official.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 20:00:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 5k cho đơn hàng từ 299k. áp dụng cho sản phẩm của combo store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 20:01:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10k cho đơn hàng từ 399k. áp dụng cho sản phẩm của combo store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 20:02:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 15k cho đơn hàng từ 499k. áp dụng cho sản phẩm của combo store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 31/07/2022 20:02:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 20k cho đơn hàng từ 599k. áp dụng cho sản phẩm của combo store. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 35k cho đơn hàng từ 300k. áp dụng cho sản phẩm của royal helmet official. chỉ áp dụng cho kh có gói tikinow. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
Sách, VPP & Quà Tặng
Voucher - Dịch Vụ - Thẻ Cào
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 30k cho đơn hàng từ 149k. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục nhà hàng - ăn uống, spa & làm đẹp, sự kiện - giải trí, sự kiện - thể thao, nha khoa - sức khỏe, khóa học, dịch vụ khác. không áp dụng cho 1 số nhà bán. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 30k cho đơn hàng từ 199k. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục nhà hàng - ăn uống, spa & làm đẹp, sự kiện - giải trí, sự kiện - thể thao, nha khoa - sức khỏe, khóa học, dịch vụ khác. không áp dụng cho 1 số nhà bán. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 50k cho đơn hàng từ 499k. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục nhà hàng - ăn uống, spa & làm đẹp, sự kiện - giải trí, sự kiện - thể thao, nha khoa - sức khỏe, khóa học, dịch vụ khác. không áp dụng cho 1 số nhà bán. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 100k cho đơn hàng từ 999k. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục nhà hàng - ăn uống, spa & làm đẹp, sự kiện - giải trí, sự kiện - thể thao, nha khoa - sức khỏe, khóa học, dịch vụ khác. không áp dụng cho 1 số nhà bán. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
Hạn sử dụng: 22/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 30k cho đơn hàng từ 99k. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục nhà hàng - ăn uống, spa & làm đẹp, sự kiện - giải trí, sự kiện - thể thao, nha khoa - sức khỏe, khóa học, dịch vụ khác. không áp dụng cho 1 số nhà bán. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.
10%
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 10% tối đa 100k cho đơn hàng từ 999k. áp dụng cho các sản phẩm trong danh mục khách sạn - resort, tour du lịch, vé tham quan - du lịch. không áp dụng cho 1 số nhà bán. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.
Hạn sử dụng: 30/06/2022 23:59:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 13k cho đơn hàng từ 999k. áp dụng cho sản phẩm của giftpop. mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 3 lần.
35%
Hạn sử dụng: 20/12/2022 11:09:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 35%. chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của hoi an theme park.
22%
Hạn sử dụng: 20/12/2022 12:26:59
Áp dụng cho đơn hàng từ: còn
Điều kiện áp dụng
Giảm 22%. chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của hoi an theme park.
© by PolyXGO

Thảo luận của bạn

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.