Máy tính để bàn tốn bao nhiêu tiền điện 1 tháng? cách tính công suất tiêu thụ điện PC?

Cũng như cách  tính công suất tiêu thụ điện của laptop chỉ khác 1 chút là để tính toán ước lượng được số tiền điện khi sử dụng máy tính để bàn bạn cần tính dựa vào công suất của các bộ phận sau:

  • Công suất bộ nguồn thùng máy (tối đa). Công suất tiêu thụ linh kiện chính CPU + GPU (tối thiểu).
  • Công suất tiêu thụ điện của màn hình.
  • Nếu có thêm các phụ kiện dùng đi kèm máy bạn cũng nên đưa vào tính toán.

 cách tính công suất máy từ bộ nguồn thì đây là mức tối đa máy tính sử dụng. Trên thực tế chúng ta ít khi nào sử dụng tối đa công suất bộ nguồn. Do đó, số điện và tiền điện sẽ ít hơn.

Ví dụ bộ PC của mình có các chỉ số tiêu thụ điện như sau:

Vậy thì tổng công suất tiêu thụ điện tối thiểu của máy mình là: 132W (tối đa CPU) + 175W (card màn hình) + 55W (màn hình) = 362W

giờ sử dụng/1 ngày
ngày sử dụng
Wh (công suất thiết bị watt/ giờ)

Công suất tiêu thụ điện máy để bàn với 8 giờ sử dụng hàng ngày từ tổng công suất CPU + GPU + Màn hình: (362 Wh/1000) * 8h = 2.896 kWh.
Số tiền điện với 8 giờ sử dụng hàng ngày là 2.896 kWh * 1678 = 4859
Số điện sử dụng trong 30 ngày: 2.896 kWh * 30 = 86.88 kWh
Số tiền điện chi trả chưa thuế: 86.88 kWh * 1678 = 145770
10% thuế giá trị gia tăng: 14577
Số tiền điện chi trả + 10% VAT trong 30 ngày sử dụng là: 160347

Trên thực tế tuỳ vào thời gian trung bình sử dụng máy tính và tác vụ khi máy hoạt động mà số tiền có thể thấp hoặc cao hơn. Nếu sử dụng máy tính chơi game, giải trí, đồ hoạ… thì thường các linh kiện sẽ hoạt động liên tục và sử dụng gần tối đa công suất.

Cũng các thông số trên mình sẽ tính dựa vào công suất tối đa của bộ nguồn 650W + 55W (màn hình) thì chi phí sẽ như sau.

giờ sử dụng/1 ngày
ngày sử dụng
Wh (công suất thiết bị watt/ giờ)

Công suất tiêu thụ điện máy để bàn với 8 giờ sử dụng hàng ngày từ công suất bộ nguồn: (705 Wh/1000) * 8h = 5.64 kWh.
Số tiền điện với 8 giờ sử dụng hàng ngày là 5.64 kWh * 1678 = 9464
Số điện sử dụng trong 30 ngày: 5.64 kWh * 30 = 169.2 kWh
Số tiền điện chi trả chưa thuế: 169.2 kWh * 1678 = 283920
10% thuế giá trị gia tăng: 28392
Số tiền điện chi trả + 10% VAT trong 30 ngày sử dụng là: 312312

Lưu ý: thường không bao giờ bạn phải trả số tiền điện như trên đâu nhé! nhưng nó là con số tối đa để tham khảo.

XEM THÊM

 

Thảo luận của bạn