Bảng giá điện sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất chính thức năm 2024

Thông tin chia sẻ về biểu giá bán điện bán lẻ khối ngành sản xuất, khối hành chính, sự nghiệp, điện kinh doanh, sinh hoạt, học sinh sinh viên, nhà trọ… chính thức năm 2024 từ tập đoàn điện lực Việt Nam.

Nếu bạn đang thắc mắc về giá điện sinh hoạt là gì?, giá điện kinh doanh là gì?, giá điện sản xuất là gì?, tiền điện hỗ trợ covid19 là bao nhiêu? cũng như mức giá hiện tại thì trong nội dung bài viết này blog sẽ chia sẻ đầy đủ nhất thông tin mà bạn cần. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thông tin mọi người đã thảo luận cũng như đặt câu hỏi bạn cần giải đáp nhé!.

Nhà Nước hỗ trợ giảm 10%-15% các kỳ hóa đơn thanh toán tiền điện tháng 8tháng 9 2021 cho các hộ gia đình sống trong các vùng đang áp dụng chỉ thị 16 về phòng chống dịch vụ Covid-19. Trong đó, chỉ số tiêu thụ điện <=200kWh được giảm 15% và trên 200 kWh được giảm 10%.

Có thể bạn quan tâm:

Công cụ & cách tính tiền điện sinh hoạt

Nếu bạn thắc mắc và đang tìm hiểu về cách tính hoá đơn tiền điện của EVN thì công cụ tính hoá đơn tiền điện này sẽ hỗ trợ bạn tính toán số tiền điện chi trả dựa vào số kWh sử dụng hàng tháng từ EVN để tham khảo, so sánh. Bảng giá điện tiêu dùng kinh doanh 2023 và chính thức năm 2024 tương đối chưa có nhiều thay đổi về giá.

Bảng hỗ trợ tính số tiền điện sinh hoạt

Nhập chỉ số điện tiêu thụ và số hộ vào khung bên dưới, ứng dụng sẽ hỗ trợ bạn tính toán chi phí tiền điện kỳ này dựa trên bảng giá tiền điện chính thức 2024 của tập đoàn điện lực EVN
Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
Điện năng tiêu thụ (số điện)
kWh
Số hộ gia đình
hộ
Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT

VAT hỗ trợ CoVid19
Tiền điện

Tiền điện hỗ trợ CoVid19

Số tiền giảm trừ CoVid19
Tiền điện

Tiền điện hỗ trợ CoVid19
Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
Không hỗ trợ 10% CoVid19:
Hỗ trợ 10% CoVid19:

Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

Tiêu thụ bậcSố kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

Với chi phí giá tiền điện như hiện nay việc tìm hiểumua sắm các thiết bị hỗ trợ tiết kiệm điện năng là nhu cầu bạn nên quan tâm. Trước khi chọn mua các sản phẩm điện gia dụng bạn có thể dùng công cụ hỗ trợ tính toán ước lượng điện năng tiêu thụ, công suất tiêu thụ điện thiết bị điện gia dụng để tham khảo chỉ số điện tiêu thụ trước khi mua sắm.

a) Bảng giá điện các ngành sản xuất 2024

Giá điện sản xuất là gì?

Đây là giá bán điện được phép và bán theo quy định áp dụng cho các cơ sở sản xuất sử dụng trang thiết bị tiêu thụ điện năng. Mọi hoạt động của khách hàng, doanh nghiệp sản xuất đăng ký sử dụng để nhận được giá bán điện rẻ hơn ứng vào nhiều khung giờ hoạt động riêng biệt.

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1.1 Cấp điện áp từ 110 kV trở lên
a) Giờ bình thường 1.536
b) Giờ thấp điểm 970
c) Giờ cao điểm 2.759
1.2 Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV
a) Giờ bình thường 1.555
b) Giờ thấp điểm 1.007
c) Giờ cao điểm 2.871
1.3 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 1.611
b) Giờ thấp điểm 1.044
c) Giờ cao điểm 2.964
1.4 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 1.685
b) Giờ thấp điểm 1.100
c) Giờ cao điểm 3.076
Nguồn: tập đoàn điện lực EVN, giá bán điện sản xuất năm 2024 tính tới thời điểm hiện tại vẫn áp dụng theo Quyết định 648/QĐ-BCT (*)

Khách hàng mua điện tại cấp điện áp 20kV được tính theo giá tại cấp điện áp từ 22kV đến dưới 110kV.

b) Bảng giá điện khối hành chính, sự nghiệp 2024

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1 Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu giáo, trường phổ thông
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.659
Cấp điện áp dưới 6 kV 1.771
2 Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp
Cấp điện áp từ 6 kV trở lên 1.827
Cấp điện áp dưới 6 kV 1.902

Nguồn: tập đoàn điện lực EVN, giá bán điện khối hành chính, sự nghiệp năm 2024 tính tới thời điểm hiện tại vẫn áp dụng theo Quyết định 648/QĐ-BCT (*)

c) Bảng giá điện kinh doanh 2024

Giá điện kinh doanh là gì?

Điện kinh doanh là giá điện áp dụng cho các cơ sở cá nhân hay tổ chức có hoạt động kinh doanh, buôn bán phát sinh lợi nhuận khi sử dụng trang thiết bị điện. Trong một số trường hợp cũng được áp dụng song song với các loại hình khác. Điển hình là đối với các hộ gia đình kinh doanh cá thể, cho thuê nhà trọ, nhỏ lẻ, sản xuất, hành chính sự nghiệp…

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

1 Cấp điện áp từ 22 kV trở lên
a) Giờ bình thường 2.442
b) Giờ thấp điểm 1.361
c) Giờ cao điểm 4.251
2 Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV
a) Giờ bình thường 2.629
b) Giờ thấp điểm 1.547
c) Giờ cao điểm 4.400
3 Cấp điện áp dưới 6 kV
a) Giờ bình thường 2.666
b) Giờ thấp điểm 1.622
c) Giờ cao điểm 4.587

Nguồn: tập đoàn điện lực EVN, giá bán điện kinh doanh năm 2024 tính tới thời điểm hiện tại vẫn áp dụng theo Quyết định 648/QĐ-BCT (*)

d) Bảng giá điện sinh hoạt 2024

Giá điện sinh hoạt là gì?

Đây là giá bán điện được phép và bán theo quy định áp dụng cho các hộ gia đình sử dụng trang thiết bị tiêu thụ điện năng. Bảng giá bán điện áp dụng theo quy định hiện hành ứng với các bậc tiêu thụ điện sẽ phải trả giá khác nhau trên mỗi 1kWh sử dụng.

Bảng giá điện sinh hoạt mới nhất dưới đây được tính theo từng bậc quy định từ EVN? Đây cũng chính là bảng giá điện sinh hoạt hiện hành 2024?

TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

(đồng/kWh)

Giá bán hỗ trợ Covid19

(đồng/kWh)

1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1678 1510 (giảm 168)
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1734 1561 (giảm 173)
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2014 1813 (giảm 201)
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2536 2282 (giảm 254)
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2834 2834 (không giảm trừ)
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2927 2927 (không giảm trừ)
2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2461

Nguồn: tập đoàn điện lực EVN, giá bán điện sinh hoạt năm 2024 tính tới thời điểm hiện tại vẫn áp dụng theo Quyết định 648/QĐ-BCT (*)

– Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 – 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.Đối với sinh viên và người lao động thuê nhà để ở

– Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan Công an quản lý địa bàn; cứ 04 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Thông tin biểu giá điện bán lẻ chính thức từ tập đoàn điện lực Việt Nam

Lưu ý: thông tin biểu giá điện bán lẻ trong bài viết được cập nhật trực tiếp hàng ngày từ bảng giá điện tại cổng thông tin điện lực Việt Nam.

(*) 648/QĐ-BCT: ban hành kèm theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương.

Bảng giá bán điện có khác nhau giữa các tỉnh, thành phố không?

Không. Nếu bạn đang thắc mắc giá điện Hà Nội, giá điện Sài Gòn (tp. Hồ Chí Minh), Đà Nẵng,… và các tỉnh thành khác có khác nhau không? thì theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Bộ Công Thương là áp dụng trên cả nước và không có sự phân biệt tỉnh thành nhé!

Tra cứu liên quan: giá điện sinh hoạt tại tp Hồ Chí Minh, giá điện kinh doạnh tại Hà Nội, giá điện sinh hoạt tại Hà Nội, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn…

Cách thanh toán hoá đơn tiền điện sinh hoạt tiết kiệm nhất?

Thông thường trước đây ngày khi nhận thông báo thanh toán hoá đơn tiền điện mọi người hay thanh toán qua tài khoản ngân hàng, cửa hàng tiện lợi, bách hoá xanh, bưu điện… phải không? Thực ra hiện tại cách này khá lãng phí đó nếu như các phương thích thanh toán đó không còn ưu đãi nữa. Mọi người thử thay đổi cách thanh toán các loại hoá đơn này qua ứng dụng mua sắm, ứng dụng hỗ trợ dịch vụ thanh toán như: Shopee, Tiki, Lazada, Sendo, AirPay, Zalo, MoMo, Grab… sẽ tiết kiệm chi tiêu hơn đó!

Mình thường thanh toán hoá đơn qua Shopee App để sử dụng các ưu đãi Shopee Xuví AirPay khi mua sắm tại Shopee. Như tiền điện hàng thasng mình thanh toán tại phần Thanh Toán Hoá Đơn/ Tiền Điện mình tiết kiệm được 51.000đ khi sử dụng 51K Shopee Xu và tích luỹ thêm 5% xu/ tổng số tiền thanh toán khi sử dụng mggshopee. Dĩ nhiên, tháng sau mình vẫn có thể dùng số xu này để thanh toán hoá đơn điện hoặc mua sắm những sản phẩm hỗ trợ thanh toán xu.

Đồ gia dụng, trang thiết bị tiêu thụ điện ít điện

Nhìn chung khi sử dụng điện sinh hoạt có thể mọi người không để ý khi duy trì dùng các thiết bị lỗi thời, tiêu thụ điện năng lớn hơn các thiết bị sau này. Việc này trong có vẻ là tiết kiệm nhưng nhìn về mặt lâu dài thực tế tiêu tốn kha khá tiền điện sinh hoạt của chúng ta, tiền điện quá tiền mua thiết bị. Chính vì vậy bạn nên cân nhắc tìm hiểu và thay thế những đồ điện đã dùng lâu năm trong nhà bằng những phiên bản hiện đại hơn, mới hơn, tiêu thụ điện ít hơn. Đặc biệt là các đồ dùng đã qua sửa chữa.

Hiện tại ở các sàn thương mại điện tử lớn Việt Nam như: Cellphones, Điện Máy Xanh, FPT Shop, Lazada, Sendo, Shopee, Thế Giới Di Động, Tiki… đều có mặt các gian hàng điện lạnh, đồ điện gia dụng của các nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới cho bạn lựa chọn và an tâm về chất lượng. Các gian hàng chính hãng này bạn có thể dễ dàng tham khảo thông số kỹ thuật, công suất, mức tiêu thụ điện năng của từng model sản phẩm trước khi đặt mua.

Khi đặt mua trực tuyến vào những ngày lễ hội mua sắm bạn còn được nhận rất nhiều ưu đãi giảm giá, khuyến mãi quà tặng hấp dẫn. Chính sách bảo hành chính hãng cũng sẽ được các hãng áp dụng như bạn mua sản phẩm ở các siêu thị điện máy, cửa hàng đồ gia dụng, đại lý phân phối chính hãng khác.

Ngoài ra bạn đừng quên tham khảo và sử dụng thêm các loại mã giảm giá (mgg) như: mgg tiki, mgg lazada, mgg sendo, mgg shopee trước khi thanh toán đơn hàng để tiết kiệm hơn.

XEM THÊM

50 thảo luận về “Bảng giá điện sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất chính thức năm 2024

  1. Chào bạn theo mình biết thì thủ tục tách khẩu và đăng ký hợp đồng mua điện mới cho hộ gia đình cùng địa chỉ cũ cơ bản độc lập với nhau. Mình thấy không có quy định về tối thiểu bao nhiêu người trong 1 hổ khẩu để mua điện tối ưu mà nó phụ thuộc vào mức tiêu thụ là chính. Do đó, tối ưu nhất theo mình bạn tách ra thành 2 hộ mỗi hộ 4-5 thành viên hoặc 3 hộ (tuỳ theo số gia đình).
   Như nhà mình gia đình 2 anh em và Bố Mẹ thì 3 hộ khẩu khác nhau ở chung 1 nhà.

   Bạn tham khảo thêm tư vấn này nếu có ý định tách luôn công tơ điện nhé!?

   “Không cần tách công tơ điện, khách hàng vẫn được mua điện giá rẻ?
   Thủ tục tách công tơ điện vẫn khá phức tạp, nhất là việc phải đợi bên điện lực khảo sát hệ thống điện. Nếu không đáp ứng được để lắp công tơ mới sẽ không thể lắp thêm công tơ và Bên mua điện sẽ mất công mà không được việc.

   Theo Thông tư 16/2014/TT-BCT, mỗi hộ sử dụng điện trong 1 tháng được áp dụng một định mức sử dụng điện sinh hoạt. Bên mua điện sinh hoạt có các hộ sử dụng điện dùng chung công tơ (có hộ khẩu riêng) áp dụng giá bán điện cho các hộ sử dụng theo nguyên tắc định mức chung của bên mua điện bằng định mức của từng bậc nhân với số hộ sử dụng điện dùng chung công tơ.
   Điều này tức là mỗi hộ sẽ độc lập nhau ở mức tiêu thụ điện nhé!

   Như vậy, các hộ sinh hoạt chung tại một địa điểm (có hộ khẩu riêng) không cần phải lắp đặt nhiều công tơ vẫn được hưởng đầy đủ định mức điện của các bậc thang, tương ứng với số hộ sử dụng chung công tơ. Khách hàng chỉ cần đến điện lực khu vực làm thủ tục đăng ký tăng định mức.”

   Thân!

   1. Tôi có căn nhà 3 tầng hiện nay cho thuê tầng 1 cho 1 cá nhân vừa ở vừa kinh doanh cắt tóc gội đầu. Vậy người thuê hoặc chủ nhà có đăng kí mua thêm đầu số công tơ điện sinh hoạt được không? Nếu được cần thủ tục giấy tờ gì? xin cảm ơn!

 1. Vậy cho mình hỏi nếu hoá đơn của mình hàng tháng trước đây trung bình là 240kWh thì tiền điện mình thanh toán sẽ được giảm bao nhiêu theo khung giá điện được hỗ trợ giảm 10% cho các tháng 4, 5, 6 đợt dịch Covid19 này?

  1. Chào bạn,
   Bạn có thể dùng sau để tính toán chi phí tiền điện cần thanh toán của bạn dựa trên số điện tiêu thụ và số hộ đăng ký sử dụng điện nhé!
   Mình tính số tiêu thụ 240kwh của bạn như sau, bạn thay đổi số hộ đăng ký nếu hơn 1 hộ để xem chi tiết tiền điện nhé. Lưu ý bạn là chi phí giảm trừ nCoV sẽ chỉ được tính cho tháng 4, 5, 6 tức là các kỳ thanh toán ở tháng 5, 6, 7.
   Thân!

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

 2. Kỳ điện mình tháng này không hiểu sao tăng hơn tháng trước gần 20kWh hoá đơn báo tháng này 255kWh với số tiền là 497,167 ngàn có đúng không ạ, hàng tháng nhà mình chỉ dùng tới 240 số điện là hết 🙁

  1. Hi bạn nhà bạn mấy hộ vậy bạn? Nếu là 2 hộ thì số tiền trên chính xác rồi nhé! Bạn xem bảng chi phí bên dưới nha.

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

   Thân!

  1. Chào bạn,
   Hiện tại nếu dịch vụ của bạn chỉ là cung cấp dịch vụ in ấn như photocopy, rửa ảnh hoặc in số lượng nhỏ thì đăng ký điện kinh doanh. Còn trường hợp bạn in ấn số lượng lớn, sản xuất bao bì, in áo, sách báo… thì đăng ký điện sản xuất. Trường hợp khối kinh doanh và sản xuất.
   Tốt nhất bạn ra cơ sở điện lực khu vực bạn trình bày mô hình hoạt động của bạn khi đó đơn vị bán điện sẽ tư vấn và hỗ trợ bạn chính xác nhất loại điện mà bạn “cần đăng ký”.
   Thân!

  1. Chào bạn,
   Theo như thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 quy định về giá bán điện và văn bản hợp nhất thông tư 16 và 25 của Bộ Công Thương, khách hàng sử dụng điện cho mục đích nào thì áp giá bán điện theo mục đích đó.

   Như bạn đề cập, hiện tại bạn sử dụng điện cho mục đích sản xuất phôi từ phế liệu thì giá điện của bạn sẽ áp là sản xuất. Còn việc sử dụng điện cho quá trình kinh doanh thu mua phế liệu thì sẽ áp giá điện kinh doanh. Nghĩa là sau khi sản xuất phôi từ phế liệu bạn có hoạt động bán nguyên liệu này thì phần điện đó sẽ áp giá bán điện kinh doanh.

   Để có câu trả lời chính xác nhất bạn nên tới các điểm đăng ký điện trình bày mô hình của bạn để họ tư vấn cho bạn 1 cách tốt nhất nhé!

   Ngoài ra bạn cũng có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc qua số điện thoại hotline 24/7: 19006769

 3. Gia đình tôi có xây 5 phòng trọ ở mặt đường và được 5 hộ gia đình thuê để ở. Mặt trước nhà là mặt tiền đường nên 1 số hộ gia đình có mở thêm bán xe cafe, bánh tráng và nước mía. Mức điện tiêu thụ mỗi ngày không nhiều, có nhà chỉ bán buổi tối, chủ yếu vẫn là sử dụng để sinh hoạt. Vậy cho tôi hỏi là giá điện sẽ được áp dụng như thế nào ở trường hợp này? Cảm ơn blog

  1. Theo mình biết từ tổng đài hỗ trợ chăm sóc khách hàng của Tổng công ty điện lực thì căn cứ Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 16/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 29/5/2014 về Giá bán điện.

   1. Nếu chủ hộ (Người cho thuê nhà) đứng tên hóa đơn tiền điện để mua điện cho các nhà thuê trọ để ở sinh hoạt và một phần cho kinh doanh, sản xuất thì giá điện được tính giá sinh hoạt 100% sản lượng.

   2. Các hộ thuê nhà tự đứng tên mua điện riêng, nếu mua điện cho mục đích sinh hoạt có một phần điện sử dụng cho sản xuất kinh doanh cũng được áp giá sinh hoạt 100%, nếu mua điện cho mục đích ngoài sinh hoạt được áp giá theo mục đích sử dụng điện.

   Ngoài ra, nếu bạn cần thêm thông tin tư vấn thì bạn cũng có thể liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Bắc qua số điện thoại hotline 24/7: 19006769

 4. nhà ình ở trong khu resort, số kw dùng trong tháng 4 là 909kw. Mình không hiểu cách tính bậc tiêu thụ điện như thế nào, trong trường hợp này thì tính tiền điện như thế nào? bạn vui lòng giải thích về bậc tiêu thụ với nhé. Xim cảm ơn

  1. Hi bạn,
   Nhà bạn ở khu resort nhưng có hoạt động kinh doanh không bạn? nếu không thì mức tính điện của bạn vẫn là điện sinh hoạt bạn nha! Với số kwh là 909 nếu chỉ 1 hộ gia đình thì chi phí của bạn như sau:
   Lưu ý: nếu bạn đang ký điện trên 1 hộ thì bạn nhập lại số hộ để kiểm tra tiền điện chi trả nhé!

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

  1. Chào bạn,
   Theo mình biết không có thông tin quy định định mức điện được cấp cho mỗi hộ hàng tháng mà sẽ tính theo số điện mà người mua tiêu thụ. Dựa trên số điện tiêu thụ đó sẽ thanh toán giá điện theo 6 bậc hiện hành.

   Ví dụ: với mức tiêu thụ hàng tháng của bạn là 2.000kWh thì nhà bạn dùng cả 6 bậc bảng chi phí tiền điện theo từng bậc của bạn tham khảo cơ bản sẽ như sau:

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

 5. tiền điện ghi chỉ số tính đến ngày 17/5/2020 của gia đình tôi là 433 số(KWh). Nếu theo bảng tính trên thì tổng số tiền gồm tiền điện và thuế GTGD tôi phải đóng là 1.106.150 ₫ (chưa giảm trừ) và sau khi giảm trừ thì tôi phải đóng là: 995.579 ₫. Nhưng công ty điện lực chi nhánh tôi đăng kí dịch vụ mua điện lại báo hóa đơn mà tôi phải đóng sau giảm trừ là: 1.037.345 đ. Tôi thắc mắc thì họ nói chỉ giảm trừ 10% của 04 bậc tiêu thụ điện là từ bậc 1 đến bậc 4 nên tổng số tiền là như vậy. Xin hỏi như vậy đúng hay sai? Tôi tưởng theo quy định là được giảm trừ 10% trên tổng số tiền hóa đơn chứ?

  1. Hi bạn, số tiền điện bên điện lực báo cho bạn là đúng rồi nhé! trên ứng dụng hôm qua quản trị viên chưa cập nhật giá điện mới.
   Về thắc mắc giảm trừ 10% hoá đơn mình cũng đang thắc mắc mấy hôm nay 🙁 Dựa trên cách tính hoá đơn thì mình thấy họ đang giảm trừ 10%/ 1kwh giá bán bậc 1 tới 4 còn các bậc 5, 6 thì giá bán không thay đổi.
   Lưu ý: dù giảm trừ 10% nhưng số tiền giảm tối đa hiện tại chỉ được 68.805 ₫ thôi nha.
   Bạn kiểm tra và tham khảo lại chi phí thanh toán của bạn bên dưới nhé!

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

 6. hiện nay tôi đang sống ở khu dân cư tự phát ,gồm 48 hộ dân ,khi mua đất làm nhà chủ đất hạ thế một bình điện áp và bán cho từng hộ dân với mức giá 3 ngàn 500 đồng đến 3 ngàn 800 đồng ,vậy cho tôi hỏi mức tính điện như thế nào với trường hợp chổ tôi ở ,trung bình một tháng dùng 10 332 kw

  1. Chào bạn,
   Với thông tin bạn cung cấp mình không rõ là chủ đất đã đăng ký mua bán điện với cơ quan điện lực theo hình thức nào. Tuy nhiên, giá điện đó là khá cao so với quy định và bảng giá điện sinh hoạt vì mức cao nhất mà người trọ chi trả chỉ là thang điện bậc 3 (chỉ hơn 2 ngàn/kWh). Trường hợp này bạn tham khảo thông tin phản hồi dưới đây sau đó nên gọi điện lên tổng đài hỗ trợ của tập đoàn điện lực trình bày để có được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất nhé!.

   TT Nhóm đối tượng khách hàng Giá bán điện

   (đồng/kWh)

   Giá bán hỗ trợ Covid19

   (đồng/kWh)

   1 Giá bán lẻ điện sinh hoạt
   Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50 1678 1510 (giảm 168)
   Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100 1734 1561 (giảm 173)
   Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200 2014 1813 (giảm 201)
   Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300 2536 2282 (giảm 254)
   Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400 2834 2834 (không giảm trừ)
   Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên 2927 2927 (không giảm trừ)
   2 Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước 2461

   Tính tới thời điểm hiện tại theo thông tư gần nhất 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018 của Bộ Công Thương với nội dung về “sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2014/TT-BCT quy định liên quan đến việc thực hiện giá bán điện cho sinh viên, người lao động thuê nhà để ở” thì bạn tham khảo thông tin 3 trường hợp cụ thể dưới đây:

   Áp dụng chính thức từ ngày 26/10/2018 trong cách tính giá điện mới cho người thuê nhà.

   Trường hợp 1: Chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà: cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Cụ thể, 1 người được tính là 1/4 định mức, 2 người được tính là 1/2 định mức, 3 người được tính là 3/4 định mức, 4 người được tính là 1 định mức.

   Khi đó giá bán điện trong trường hợp này sẽ tính trên từng hộ bình thường. Ví dụ nếu 1 hộ sử dụng hết 200kWh/ tháng thì số tiền tính cho mỗi hộ chủ nhà sẽ thu như sau:

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

   Tổng số hộ là 48 x 200kWh=9600kWh/ tháng (200kWh ở đây mình chỉ lấy làm ví dụ vì số kWh mỗi hộ trọ dùng sẽ khác nhau. Khi đó con số này là tổng điện năng tiêu thụ của 48 hộ – như bạn nói trung bình là 10.332kWh). Dựa vào con số dưới thì chủ đất thu (3.500đ – 3.800đ) * 9600kWh là số tiền chênh lệch quá lớn và theo mình là sai quy định, con số lớn nhất trên thực tế ở trường hợp thứ 3 cũng chỉ = giá điện bậc 3 * 9600kWh (trường hợp của bạn là * 10.332kWh).

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

   Trường hợp 2: Bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện.
   Giá mua bán điện trong trường hợp này như 1 hộ giá đình sử dụng điện bình thường.

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

   Trường hợp 3: Người thuê nhà dưới 12 tháng và không xác định được số hộ sẽ ưu tiên áp dụng giá bán lẻ điện theo giá điện của bậc thang thứ 3 cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm tại công tơ.
   Như ví dụ trên thì số tiền chi trả trường hợp này = giá điện bậc 3 * 9600kWh.

   Thông tin tham khảo thêm chính thức từ Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam về quy định:  Giá bán điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở

   Lưu ý quan trọng: trường hợp tổng điện năng tiêu thụ của công tơ chính của chủ nhà lớn hơn mức điện năng tổng của 48 hộ thì số tiền đó chủ nhà được phép chia ra 48 hộ hoặc thoả thuận thu thêm với người thuê trọ. Tuy nhiên, con số này không nhiều tới mức thu thêm mỗi số điện tận gần 1.500 đ theo thang bậc 3).

  1. Chào bạn,
   Hiện tại theo mình biết không có quy định về mức tiêu thụ điện làm điều kiện đăng ký điện sản xuất. Tuy nhiên với mức tiêu thụ tối đa 50 máy*550w=27500Wh thì mình thấy hoàn toàn đủ điều kiện đăng ký điện sản xuất. Còn để chắc chắn nhất bạn nên gọi trực tiếp tới tổng đài CSKH của EVN qua kênh:
   – Tổng công ty Điện lực TP. HCM qua số 1900545454 để được hướng dẫn trực tiếp. Hoặc
   – Gửi yêu cầu qua website CSKH cskh.evnhcmc.vn, email: cskh@hcmpc.com.vn
   Đây là kênh giúp bạn nhận sự tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất cho trường hợp của bạn nhé!

   Nếu bạn chưa có thông tin về quy định thủ tự đăng ký điện sản xuất thì bạn tham khảo tư vấn sau từ EVN nhé!

   Để đăng ký mua điện sản xuất, Quý khách cần chuẩn bị thủ tục như sau:

   I. Thủ tục gắn mới điện kế cho mục đích ngoài sinh hoạt (kinh doanh, sản xuất…) gồm có:

   a. Giấy tờ tùy thân: Là một trong những loại giấy tờ sau:

   ​- Giấy chứng minh nhân dân;

   – Giấy chứng minh công an nhân dân;

   – Giấy chứng minh sỹ quan quân đội nhân dân;

   – Thẻ căn cước công dân;

   – Hộ chiếu hoặc Giấy xác nhận nhân thân của công an phường, xã (có ảnh đóng dấu giáp lai).

   b. Giấy tờ xác định chủ thể hợp đồng mua bán điện: Là một trong các loại giấy tờ có tên của Tổ chức/cá nhân tại địa điểm mua điện sau:

   – Hộ khẩu thường trú; Sổ tạm trú;

   – Giấy ủy quyền có chữ ký của các hộ dùng chung

   – Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà; Quyết định phân nhà; Hợp đồng mua bán nhà;

   – Hợp đồng thuê nhà/ thuê địa điểm có thời hạn từ 01 năm trở lên và đồng ý của chủ sở hữu

   – Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   – Hợp đồng ủy quyền quản lý và sử dụng nhà/đất

   – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; Giấy phép đầu tư; Quyết định thành lập đơn vị.

   c. Giấy tờ xác định mục đích sử dụng điện: Là một trong những loại giấy tờ sau:

   – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

   – Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

   – Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;

   – Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

   – Giấy phép đầu tư;

   – Quyết định thành lập đơn vị;

   – Biên bản khảo sát cấp điện của Điện lực/công ty Điện lực;

   – Thông tin của doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ dangkykinhdoanh.gov.vn

   II. Thời gian giải quyết:

   + 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   + Đối với các trường hợp trong quá trình lắp đặt phải trồng trụ, thi công ngầm, điện kế hệ số nhân phải tăng cường lộ ra trạm biến áp công cộng thì thời gian giải quyết không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

   III. Chi phí:

   + Các khoản chi phí do đơn vị Điện lực đầu tư: Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt, các khoản thuế và phí theo quy định của Nhà nước để lắp đặt nhánh rẽ từ lưới điện hạ áp đến công tơ và aptomat bảo vệ công tơ.

   + Các khoản chi phí do khách hàng đầu tư: Toàn bộ chi phí vật liệu, nhân công lắp đặt dây dẫn điện từ sau công tơ vào nhà khách hàng (trừ aptomat bảo vệ công tơ). Trường hợp thuê đơn vị Điện lực thực hiện sẽ bao gồm cả thuế và phí theo quy định của Nhà nước.

   Khi có các yêu cầu về điện, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực TP. HCM qua số 1900545454 để được hướng dẫn trực tiếp, hoặc gửi yêu cầu qua website CSKH cskh.evnhcmc.vn, email: cskh@hcmpc.com.vn, ứng dụng Chăm sóc Khách hàng trên thiết bị di động (EVNHCMC CSKH).

  1. Chào bạn,
   Bạn kinh doanh nhà hàng hộ cá thể thì cách tính tiền điện sẽ theo biểu giá điện kinh doanh bạn nhé!
   Lưu ý: nếu bạn không đăng ký điện kinh doanh thì sẽ rất thiệt thòi vì mức điện sử dụng theo giá điện sinh hoạt với chỉ số điện trên hàng tháng sẽ nâng số tiền điện của bạn cao tới vài triệu đồng 1 tháng đó.

   Điện kinh doanh cũng chia theo hình thức bán: 1 biểu giá hay 3 biểu giá. Do đó, để chính xác nhất bạn tham khảo các tính chi phí này từ công cụ tính tiền điện cung cấp bởi EVN: evn.com.vn/c3/calc/Cong-cu-tinh-hoa-don-tien-dien-9-172.aspx (phần điện Kinh Doanh). Sau đó nhập thông số điện tiêu thụ vào để tham khảo.

   Thân!

 7. Em sống chung với bố mẹ chồng gia đình 5 người đã tách khẩu vợ chồng và con em. Điện tiêu thụ hàng tháng khoảng 300 – 400 Kwh. Em muốn hỏi là em xin tăng định mức để giảm tiền điện thì sẽ tính như thế nào ạ. Tiền điện trung bình khoảng 800k cao điểm là 1200k. Em cảm ơn ak

  1. Chào bạn,
   Việc tách khẩu với đăng ký điện thì độc lập với nhau. Nếu bạn đã tách khẩu thì nên dùng hộ khẩu chưa đăng ký định mức điện để đăng ký tại cơ quan điện lực nhé!

   Trường hợp số điện bạn cung cấp là 300kWh – 400kWh thì bạn có thể tham khảo chỉ số tiền điện bạn đóng như sau nhé! Bạn có thể thay đổi số hộ + điện năng tiêu thụ để tham khảo chi phí.

   Đối với 300kWh/ tháng + định mức tính 1 hộ

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

   Đối với 400kWh/ tháng + định mức tính 1 hộ

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

   Thân!

  1. Chào bạn,
   Trường hợp của bạn sẽ đăng ký điện hành chính sự nghiệp nhé! Bạn tham khảo thông tin quy định sau:
   Theo Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 của Bộ Công Thương, trường hợp cơ sở dạy Anh văn của Quý khách khi đăng ký mua điện sẽ được áp theo biểu giá đơn vị hành chính sự nghiệp.
   Theo Quyết định số 648/QĐ-BCT ngày 20/03/2019 của Bộ Công Thương, giá điện sẽ được áp dụng tại mục 2.2 (bên trên) và tùy thuộc vào cấp điện áp Quý khách sử dụng (giá chưa VAT):
   Cấp điện áp từ 6 kV trở lên: 1.827 đồng/kWh. (tại thời điện phản hồi bạn)
   Cấp điện áp dưới 6 kV: 1.902 đồng/kWh. (tại thời điện phản hồi bạn)
   Theo mình nếu cần hỗ trợ thêm thông tin chính xác bạn vui lòng liên hệ Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực miền Nam để được tư vấn cụ thể hơn về trường hợp của bạn nhé!
   Thân!

  1. Chào bạn, nếu hộ gia đình chị là 2 hộ và đã đăng ký mức điện cho 2 hộ thì chi phí tiền điện cho 665kWh/ tháng được tính như sau nhé!

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

  1. Chào bạn, nếu số điện bạn dùng là 311kWh và 1 hộ thì mức chi phí tham khảo như bạn nói là đúng rồi nhé!. Tuy nhiên, có thể bạn đã hiểu lầm các chỉ số sau:
   : là tiền thuế 10% VAT tính ra từ tiền điện sau khi giảm trừ hỗ trợ đại dịch Covid.
   Còn là tiền thuế 10% VAT tính từ tiền điện không giảm trừ Covid.
   P/s: có thể bạn đang dùng điện thoại nên khung hiển thị bị nhảy vị trí. Bạn vui lòng sử dụng máy tính để xem các chỉ số và thông tin tra cứu mô tả rõ hơn!
   Bạn tham khảo lại chi tiết các thông số tiền điện và thuế của bạn như sau nhé!

   Số điện tiêu thụ VAT (10%) Tiền điện Tiền điện + VAT
   Điện năng tiêu thụ (số điện)

   kWh

   Số hộ gia đình

   hộ

   Thuế giá trị gia tăng (10%) VAT


   VAT hỗ trợ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19


   Số tiền giảm trừ CoVid19

   Tiền điện


   Tiền điện hỗ trợ CoVid19

   Chi phí thanh toán hoá đơn tiền điện + 10% VAT:
   Không hỗ trợ 10% CoVid19:
   Hỗ trợ 10% CoVid19:

   Mức tiêu thụ điện chi tiết các bậc

   Tiêu thụ bậc Số kWh tiêu thụ Tiền thanh toán

   Thân!

  1. Hi Thuỳ,
   Số tiền: 653646 là tổng tiền hoá đơn bạn phải trả tháng này và đã có giảm trừ covid! Chi tiết như sau:
   Tiền điện: 594224
   VAT giảm trừ covid: 59422
   Tiền đã được giảm trừ Covid19 là: 68805. Số này nhỏ hơn 10% của tiền điện thực tế 722451 là vì số điện vượt quá 300kWh sẽ tính cố định là 68805 chứ không phải 10% nữa.

   Nếu không giảm trừ covid thì hoá đơn như sau:
   Tổng tiền trả: 722451 Trong đó:
   Tiền điện: 656774
   VAT 10%: 65677

   Bạn có thể lấy chỉ số điện của tháng trước trên hoá đơn để tham khảo trên ứng dụng. Nếu kết quả chính xác thì chắc chắn với chỉ số này hoá đơn của bạn cũng chi trả chính xác như trên nhé!
   Nếu cần tư vấn hỗ trợ trực tiếp bạn có thể inbox fanpage để mình hỗ trợ bạn thêm cho bạn nha!
   Thân!

 8. Vậy là tính 2 lần thuế rồi đó bạn ( Thuế chồng thuế ). Tôi chưa cần giảm trừ gì thì tiền điện nhà tôi cũng chỉ 594224 + 68805( mức cố định như bạn nói ) = 663029vnđ thôi. Bạn thử tính cho tôi xem làm thế nào ra 722451vnđ ??

  Để mình tính cho nhé:
  ( 594224 + 59422.4 = 653646.4
  653646.4 + 68805 = 722451.4 )

  1. Hi Thuỳ, có 1 sự hiểu lầm về cách tính của bạn ở đây rồi nhé!
   Chính xác số tiền bạn sẽ phải trả với 311kWh tháng này + 10% VAT sẽ như sau:
   Nếu không hỗ trợ 10% CoVid19 + 10% VAT:
   Nếu được hỗ trợ 10% CoVid19 + 10% VAT:

   1. Tiền giảm trừ covid sẽ giảm trừ vào giá bán điện theo chính bậc đó /1kWh trước khi tính toán * số kWh ở bậc đó. Nghĩa là không phải giảm trừ 10% dựa trên tổng kWH sử dụng bậc đó (như chúng ta nghĩ). Vì vậy nếu đem so sánh với giá điện thực tế phải trả là sẽ không đúng bạn nhé!

   2. Do cách tính như trên nên bạn không thể lấy số tiền điện bạn PHẢI trả hoá đơn tháng này là: + số tiền giảm trừ covid19 để ra số tiền điện bình thường được. Trừ trường hợp bạn sử dụng quá 300kWh. Ở đây bạn dùng 311kWh do đó bạn lấy + thì nó đúng thôi. Ngược lại dùng <300kWh thì sẽ tính khác bạn ah!

   3. Mình cam kết cách tính giá điện và biểu phí trên là chính xác theo dữ liệu của tập đoàn EVN. Bạn có thể kiểm tra với hoá đơn của bạn so sánh hoặc sử dụng các công cụ tương tự từ chính tập đoàn EVN để tham khảo!

   Thân!

 9. Mình thấy hoá đơn tiền điện mình vẫn như cũ không thay đổi nhiều. Trước nhà dùng gần 500k/ tháng giờ giảm trừ covid19 mà so sánh cũng không khác gì nhiều trong khi sử dụng vẫn vậy thậm chỉ ít hơn 🙁

  1. Chào bạn,
   Hiện tại chưa có thông tin về hỗ trợ giá điện các kỳ tháng 8 trở đi bạn nhé! Nếu nhận được thông tin mình sẽ cập nhật trong bài viết để tiện mọi người theo dõi nha!
   Thân,

 10. Nhà tôi dùng điện 3 pha của hợp tác xã kinh doanh điện để chăn nuôi thì hợp tác xã tính tiền điện theo 3 bậc giờ cao điểm giờ thấp điểm giờ bình thường. Nhưng bạn tôi ở Hải phòng cũng dùng điện 3 pha để chăn nuôi mua của hợp tác xã thì ở đó họ tính giá 1685đ/kwh. Vậy là chỗ tôi họ thu sai hay ở Hải Phòng họ thu sai? Tôi có gọi hỏi điện hỏi điện lực miền bắc thì được trả lời do mua điện của hợp tác xã không phải của điện lực nên họ không giải quyết thắc mắc. Tôi cũng đã gửi đơn lên sở công thương tỉnh tôi sống thì đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Mong quý cơ quan cho tôi biết ở Hải phòng họ căn cứ vào đâu mà lại thu điện 1 giá là 1685đ/kwh vậy?

  1. Chào bạn,
   Việc bạn dùng điện sản xuất 3 pha từ hợp tác xã thì việc tính theo 3 bậc giờ theo mình là đúng với quy định về sử dụng điện sản xuất. Tuy nhiên, mình không rõ là trường hợp cụ thể bạn sử dụng điện và của người bạn của bạn ở Hải Phòng như thế nào?

   Trường hợp bạn của bạn:
   Nếu bạn của bạn tính toán cân đối và chỉ sử dụng điện ở giờ bình thường thì chi phí kia là đúng với Cấp điện áp dưới 6 kV.
   Nếu bạn của bạn sử dụng điện ở cả 3 bậc giờ thì mình nghĩ không có giá như bạn đề cập đâu vì hợp tác xã ít có khả năng hỗ trợ bậc giá của giờ cao điểm. Do đó, bạn cần hỏi rõ khung giờ mô hình sản xuất mà bạn của bạn sử dụng điện.

   Trường hợp của bạn:
   Cũng như trên thì quá trình sử dụng điện của bạn nếu đặc thù phải sử dụng cả 3 bậc thì sẽ có giá bán theo quy định ở từng bậc.
   Ngược lại nếu bạn chỉ sử dụng điện vào khung giờ bình thường.

   Các khung giờ EVN quy định bạn có thể tham khảo như sau:
   Giờ bình thường: Từ thứ 2 – thứ 7 gồm các khung giờ: Từ 04h00 – 9h30, 11h30 – 17h00, 20h00 – 22h00; Chủ nhật: Từ 04h00 – 22h00.
   Giờ cao điểm: Từ thứ 2 – thứ 7 gồm các khung giờ: Từ 09h30 – 11h30, 17h00 – 20h00; Chủ nhật: không có giờ cao điểm.
   Giờ thấp điểm: Tất cả các ngày trong tuần từ 22h00 – 04h00 sáng hôm sau.

   Thêm nữa là nếu hợp tác xã thu điện theo giá bán điện kinh doanh thì có thể họ đang có sai phạm và bạn đã gửi đơn rồi thì đợi phản hồi từ sở nhé!. Trường hợp này bạn có thể tham khảo về vấn đề “ giá bán điện ở Hợp tác xã Dịch vụ điện năng Hoằng Hải” đang được Sở Công Thương chỉ đạo giải quyết.
   Thân

   1. Cảm ơn ad đã phản hồi ak! Mình và bạn đều là chăn nuôi gà cho công ty Japa. Nuôi từ khi gà 1 ngày tuổi đến khi gà được 90 ngày thì xuất chuồng. Thì điện sử dụng là cả ngày. Bạn mình và mình cùng làm hình thức chăn nuôi giống nhau không khác một tí nào luôn ad! Ở cmt không gưit dc ảnh nên m k gửi biên lai sử dụng điện được. Ở đây có cách tính điện của điện lực cũng tính điện sản xuất 1 giá, ad tham khảo nhé. https://www.evn.com.vn/d3/faqs/Cach-tinh-tien-dien-khi-ap-gia-san-xuat-va-sinh-hoat-8049.aspx

    1. Chào bạn,
     Sau khi xem thông tin trong link bạn gửi mình tìm hiểu về vấn đề của bạn thì tổng hợp được thông tin như sau khi sử dụng điện sản xuất trong chăn nuôi như sau:
     – Tổng sản lượng điện tiêu thụ của hộ chăn nuôi nếu trung bình 3 tháng liên tục đều từ 2.000kWh/ tháng thì được lắp đặt và sử dụng điện 3 pha với 3 mức giá theo quy định.
     Trích:
     Mục II.1 của Phụ lục Thông tư số 42/2011/TT-BCT cũng nêu rõ: “Giá bán điện theo hình thức ba giá được áp dụng với các đối tượng sau: Bên mua điện sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được cấp điện qua máy biến áp chuyên dùng từ 25 kVA trở lên hoặc có sản lượng điện sử dụng trung bình ba tháng liên tục từ 2.000kWh/tháng trở lên…”

     – Ngược lại sẽ lắp công tơ điện áp dụng mức thu 1 giá do chưa đặt sản lượng tiêu thụ thì giá bán điện sẽ là 1.685 cho tất cả khung giờ.

     Vậy bạn thử so sánh mức tiêu thụ điện + hợp đồng mua bán điện của bạn và người bạn ở Hải Phòng xem thế nào nhé!
     Chúc bạn sớm giải đáp được vấn đề của mình!
     Thân!

  1. Chào bạn, hiện tại vị trí sử dụng điện không liên quan tới việc áp giá điện nào bạn nhé! Nó phụ thuộc vào mục đích sử dụng điện của người mua điện. Ở đây nhu cầu của bạn là sản xuất thì bạn nên đăng ký để phù hợp nhu cầu cũng như chi phí và quy định của nhà nước.
   Thân!

Thảo luận của bạn