Ngày của Bố 2024 là ngày nào? vào thứ mấy?

Ngày của Cha hay còn gọi là ngày của Bố, Father’s Day là một trong những ngày tôn vinh, thể hiện tình yêu thương của mọi người đối với Bố mình nói riêng và những người Cha trên thế giới nói chung. Ngày của Cha cũng như ngày của Mẹ thường không cố định theo lịch âm dương nhưng cách tính của ngày này là “Ngày Chủ Nhật thứ 3 của tháng 6 hàng năm“. Nếu bạn chưa biết và thắc mắc: ngày của Bố hàng năm là ngày mấy? ngày của Bố năm nay là thứ mấy? thì bạn có thể tham khảo lịch diễn ra Ngày của Cha hàng năm tại PolyXGObookmark để sau tiện tra cứu lúc cần nhé!

Ngày của Bố 2024 là ngày mấy?

Chủ Nhật ngày 12 Tháng 5 là ngày Ngày của Bố năm nay. Còn 18 ngày nữa là tới.

Ngày của Mẹ từ năm 2021 đến 2034

Ngày của Bố 2024 là ngày nào? vào thứ mấy?
Ngày Ngày Ngày trong tuần Diễn ra trong
Ngày của Mẹ năm 2021 20/6/2021 Chủ Nhật 0 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2022 19/6/2022 Chủ Nhật 0 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2023 18/6/2023 Chủ Nhật 0 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2024 16/6/2024 Chủ Nhật 53 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2025 15/6/2025 Chủ Nhật 417 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2026 21/6/2026 Chủ Nhật 788 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2027 20/6/2027 Chủ Nhật 1152 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2028 18/6/2028 Chủ Nhật 1516 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2029 17/6/2029 Chủ Nhật 1880 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2030 16/6/2030 Chủ Nhật 2244 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2031 15/6/2031 Chủ Nhật 2608 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2032 20/6/2032 Chủ Nhật 2979 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2033 19/6/2033 Chủ Nhật 3343 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2034 18/6/2034 Chủ Nhật 3707 ngày nữa
Ngày của Bố là ngày mấy?
Ngày của Bố là ngày mấy?

Thảo luận của bạn