Ngày của Mẹ 2024 là ngày nào? vào thứ mấy?

Ngày của Mẹ hay còn gọi là Mother’s Day là một trong những ngày tôn vinh, thể hiện tình yêu thương của mọi người đối với Mẹ mình nói riêng và những người Mẹ trên thế giới nói chung. Ngày của Mẹ cũng như ngày của Bố thường không cố định theo lịch âm dương nhưng cách tính của ngày này là “Ngày Chủ Nhật thứ 2 của tháng 5 hàng năm“. Nếu bạn chưa biết và thắc mắc: ngày của Mẹ hàng năm là ngày mấy? ngày của Mẹ năm nay là thứ mấy? thì bạn có thể tham khảo lịch diễn ra Ngày của Mẹ hàng năm tại PolyXGObookmark để sau tiện tra cứu lúc cần nhé!

Ngày của Mẹ 2024 là ngày mấy?

Chủ Nhật ngày 12 Tháng 5 là ngày Ngày của Mẹ năm nay. Còn 18 ngày nữa là tới.

Ngày của Mẹ từ năm 2021 đến 2034

Ngày của Mẹ 2024 là ngày nào? vào thứ mấy?
Ngày Ngày Ngày trong tuần Diễn ra trong
Ngày của Mẹ năm 2021 9/5/2021 Chủ Nhật 0 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2022 8/5/2022 Chủ Nhật 0 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2023 14/5/2023 Chủ Nhật 0 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2024 12/5/2024 Chủ Nhật 18 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2025 11/5/2025 Chủ Nhật 382 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2026 10/5/2026 Chủ Nhật 746 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2027 9/5/2027 Chủ Nhật 1110 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2028 14/5/2028 Chủ Nhật 1481 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2029 13/5/2029 Chủ Nhật 1845 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2030 12/5/2030 Chủ Nhật 2209 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2031 11/5/2031 Chủ Nhật 2573 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2032 9/5/2032 Chủ Nhật 2937 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2033 8/5/2033 Chủ Nhật 3301 ngày nữa
Ngày của Mẹ năm 2034 14/5/2034 Chủ Nhật 3672 ngày nữa
Ngày của Mẹ là ngày mấy?
Ngày của Mẹ là ngày mấy?

Thảo luận của bạn